donderdag, 7 juli 2022

Hartrevalidatie thuis goed alternatief voor training in ziekenhuis

Hartrevalidatie thuis met begeleiding op afstand blijkt een goed alternatief voor een revalidatieprogramma in het ziekenhuis. Dat is de conclusie van het promotieonderzoek van onderzoeker Jos Kraal, werkzaam in het Máxima Medisch Centrum.

Na een ziekenhuisopname bij een hartinfarct of acute behandeling aan het hart kunnen patiënten een hartrevalidatieprogramma volgen. Uit onderzoek blijkt dat deze patiënten 35 procent minder kans hebben om in de jaren erna te overlijden. Desondanks volgt minder dan 30 procent van de hartpatiënten een revalidatieprogramma. De afstand naar het ziekenhuis is te groot of patiënten hebben geen tijd omdat ze weer aan het werk gaan. Patiënten die wel revalideren, vallen ondanks een intensieve begeleiding vaak terug in hun oude leefpatroon.

Om de hartrevalidatie aantrekkelijker te maken en beter te laten aansluiten bij de wensen van patiënten, ontwikkelden het Academisch Medisch Centrum en Máxima Medisch Centrum een programma waarbij de fysieke training van de hartrevalidatie thuis met begeleiding op afstand plaatsvindt.

Twaalf weken trainen

In de FIT@Home-studie is de fysieke training van hartrevalidatie thuis vergeleken met die in het ziekenhuis. Hiervoor zijn negentig hartpatiënten met een laag tot matig risico op een nieuw incident, zoals een hartinfarct, willekeurig verdeeld over een trainingsprogramma thuis en een trainingsprogramma in het ziekenhuis. Beide programma’s duurden twaalf weken. De thuistrainers kregen drie trainingen in het ziekenhuis, voordat zij de training thuis met een hartslagmeter konden voortzetten.

Goedkoper

Direct na de hartrevalidatie en een jaar na de start van het programma bleken de conditie en kwaliteit van leven van beide groepen patiënten evenveel gestegen. Echter, de kosten voor werkverzuim waren bij de thuistrainers lager, wat aangeeft dat de hartrevalidatie voor de thuistrainers waarschijnlijk beter te combineren was met werkhervatting. Ook waren de patiënten, die thuis hadden getraind, meer tevreden over het hartrevalidatieprogramma dan de patiënten die in het ziekenhuis hadden getraind.

Bij Flow, het centrum voor preventie en revalidatie van chronische ziekten binnen het Máxima Medisch Centrum, is een vervolgstudie gestart. De eerste resultaten van deze studie worden eind 2017 verwacht.