dinsdag, 20 augustus 2019

Lange werkweek vergroot risico op beroerte

Mensen die werkweken maken van 55 uur of meer, lopen 33 procent meer risico op een beroerte dan werknemers die het bij een week van 35 tot 40 uur houden. Dat blijkt uit een analyse van een groot aantal onderzoeken uitgevoerd door University College London.

Mika Kivimäki en zijn collega’s keken naar gegevens uit studies uit Europa, de Verenigde Staten en Australie. 603.838 mannen en vrouwen werden gemiddeld 8,5 jaar gevolgd. In deze groep bleken mensen met werkweken van 55 uur of meer 13 procent meer kans te hebben op hartziekten, dat wil zeggen een nieuwe diagnose, een ziekenhuisopname of overlijden vanwege een hartziekte, dan mensen die 35-40 uur werkten.

Beroerte

Bij 528.908 mannen en vrouwen die gemiddeld 7,2 jaar waren gevolgd, bleek het risico op een beroerte 33 procent groter bij degenen die elke week 55 uur of meer werkten. Het verband tussen deze lange werkweken en een verhoogd risico op een beroerte bleef overeind na correctie voor andere facoren die een rol zouden kunnen spelen, zoals roken, alcoholconsumptie, beweging en cardiovasculaire risicofactoren als een hoge bloeddruk en hoog cholesterolgehalte.

Hoe langer, hoe erger

De onderzoekers ontdekten dat naarmate je langer werkt, het risico toeneemt. Vergeleken bij medewerkers met een standaardwerkweek, hadden degenen die 41- tot 48 uur per week werkten 10 procent meer risico op een beroerte. Een 49- tot 54-urige werkweek leidde tot 27 procent meer risoco op een beroerte ten opzichte van collega’s die 35-40 uur maakten.

Ongezonde leefstijl

Nader onderzoek moet uitwijzen wat precies het verband is tussen veel werken en een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. De onderzoekers denken dat stress en de ongezondere leefstijl van mensen die veel overwerken meespelen.

Van alle landen die zijn aangesloten bij de Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) heeft Nederland het laagste percentage mensen dat wekelijks meer dan 50 uur werkt. Volgens de officiële cijfers besteed minder dan 1 procent van de Nederlanders meer dan 50 uur per week aan zijn werk.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in The Lancet.

Bron(nen):