zaterdag, 2 juli 2022

Minder mensen overlijden aan hart- of vaatziekte

De kans dat je een hartstilstand, hartinfarct of beroerte overleeft is de afgelopen jaren verder gestegen. Mensen overlijden op steeds latere leeftijd aan de gevolgen van hart- of vaataandoeningen. Dat schrijft de Hartstichting in het rapport Hart- en vaatziekten in Nederland.

Sinds 1980 is het sterftecijfer voor mannen gedaald met 70 procent en voor vrouwen met 61 procent. Vijftig jaar geleden overleed 1 op de 2 Nederlanders aan een hart- of vaatziekte, nu is dat een kwart. Dat is mede het gevolg van de sterk verbeterde acute zorg. Daarnaast is er meer aandacht voor gezond eten, bewegen en stoppen met roken.

Ook zijn er betere medische technieken beschikbaar en speelt snellere hulp een rol. Bijvoorbeeld bij een hartstilstand op straat. Steeds meer mensen kunnen reanimeren en een AED bedienen.

Toename aantal patiënten

Wel neemt het aantal mensen met een hart- of vaatziekte toe. De Hartstichting schrijft in het rapport dat er nu 1,4 miljoen patiënten zijn, 725.000 mannen en 675.000 vrouwen. De verwachting is dat in 2030 1 op de 7 volwassenen hart- of vaatpatiënt zal zijn als er nu niet ingegrepen wordt.

Hartstichting-directeur Italianer zegt op NOS.nl dat deze ontwikkeling een grote impact heeft op de maatschappij, zowel voor patiënten als voor hun naasten. "Om deze trend te keren is het nodig dat we mensen met een verhoogd risico - en dat zijn er nogal wat - eerder opsporen. Het is belangrijk dat Nederland zich daarbij integraal inzet."

Gezondere bloeddruk

Mensen kunnen zelf veel doen om hun hart zo lang mogelijk gezond te houden. "Als de helft van de Nederlanders een gezondere bloeddruk zou hebben, kan dat in 2030 bijna 100.000 hart- en vaatpatiënten besparen.", aldus de Hartstichting.

Italianer wil dat mensen in actie komen en bijvoorbeeld hun bloeddruk en cholesterolgehalte controleren. "Wij roepen volwassenen vanaf 40 jaar op om hun waarden in de gaten te houden en regelmatig hun bloeddruk te meten."

Bron(nen):