zondag, 19 september 2021

Mannen negeren gehoorverlies

Mannen boven de 55 jaar onderschatten de impact van gehoorverlies op de kwaliteit van hun leven. Hoewel vier op de vijf mannen door de omgeving wordt gewezen op hun gehoorverlies, ondernemen ze geen actie om er iets aan te doen.

Dit blijkt uit onderzoek naar de impact van gehoorverlies door Kantar Public (voorheen TNS Nipo) in opdracht van Specsavers onder ruim 2300 Nederlanders tussen de 55 en 80 jaar oud. Mannen wachten, na bewustwording en de acceptatie van gehoorverlies, gemiddeld twee jaar met het zoeken naar een oplossing. Met alle gevolgen van dien, waaronder een vergrote kans op psychische klachten en belemmeringen op sociaal vlak. Voordat er actie ondernomen wordt, is het gehoor al jaren daarvoor gelijkmatig verslechterd en 'weggestopt'.

Gezondheidsproblemen

Respondenten gaven aan dat gehoorverlies onder meer leidt tot spraakverwarring, onbegrip, frustratie en irritatie. Zowel thuis als op de werkvloer. "Dit betekent dat mannen hun leven door deze ongemakken - wellicht onbewust - tenminste twee jaar lang laten beïnvloeden. Wat veel mannen zich niet realiseren bij dergelijk uitstelgedrag, is dat de consequenties van slechthorendheid veel verder gaan dan de kwaal zelf. Zo krijgen slechthorenden in het algemeen op den duur vaker gezondheidsproblemen en ervaren ze vaker gevoelens van eenzaamheid en sociale isolatie. Ook ervaren ze frequenter een gebrek aan emotionele steun en voelen zij zich meer buitengesloten van het familieleven.", stelt Drs. René van der Wilk, psycholoog gespecialiseerd binnen de audiologische branche.

Mannen krijgen eerder te maken met gehoorverlies dan vrouwen. Dit komt onder meer door het gebrek aan gehoorbescherming tijdens hun werk. Door gehoorverlies eerder te accepteren en tijdig aan te pakken, rem je de achteruigang en verminder je de kans op psychische klachten.

Bron(nen):
  • Specsavers