zondag, 22 mei 2022

Vaker nierproblemen bij psoriasispatiënten

Mensen met matige tot ernstige psoriasis lopen een verhoogd risico op nierziekten en zouden dan ook regelmatig gecontroleerd moeten worden op nierproblemen.

Tot die conclusie komen onderzoekers van de University of Pennsylvania na de analyse van gegevens van bijna 144.000 mensen met psoriasis en een controlegroep van bijna 690.000 volwassenen. De deelnemers werden gedurende zeven jaar gevolgd. De resultaten van het onderzoek worden beschreven in het British Medical Journal.

Psoriasispatiënten ontwikkelden vaker een nieraandoening dan mensen zonder de aandoening. Bij ernstige psoriasis was het risico op een nierziekten bijna twee keer zo hoog. De kans op nierfalen was vier keer groter. Bij mensen met ernstige psoriasis is meer dan 10 procent van de huid aangedaan. De onderzoekers vonden ook dat leeftijd een belangrijke rol speelde. Bij oudere patiënten nam de kans op nierziekten toe.

Hoewel de onderzoekers een verband vonden tussen psoriasis en nierproblemen, is het niet duidelijk of er sprake is van een oorzakelijk verband. Vervolgonderzoek is nodig om de resultaten te bevestigen. 

Trefwoorden:
Bron(nen):
  • WebMD