donderdag, 12 december 2019

RIVM: 'Landelijke vaccinatiegraad is stabiel'

Het aantal kinderen dat de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma krijgt, is gestabiliseerd. Voorlopige cijfers laten zelfs zien dat dit aantal voor jongere kinderen licht gestegen is. Dit blijkt uit het rapport Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2018 van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

De vaccinatiegraad is voor de meeste vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma ongeveer gelijk gebleven aan het jaar ervoor. Van de tweejarige kinderen heeft 92,4 procent de DKTP (difterie kinkhoest tetanus polio)-inentingen gehad en 92,9 procent is ingeënt tegen BMR (bof, mazelen, rodehond).

Van de kinderen geboren in 2016 heeft 90,2 procent volledig deelgenomen aan het Rijksvaccinatieprogramma. Dit betekent dat zij alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema hebben ontvangen voor het bereiken van de tweejarige leeftijd. De voorlopige vaccinatiegraad bij jongere kinderen voor onder andere BMR en DKTP is in maart 2019 iets gestegen ten opzichte van vorig jaar rond dezelfde periode. 

HPV

Daarnaast is de landelijke vaccinatiegraad van HPV (baarmoederhalskanker) met 45,5 procent gelijk aan het jaar ervoor. Met de vaccinaties erbij die na de veertiende verjaardag zijn gegeven, ligt dit cijfer met 48,5 procent nog hoger. De voorlopige vaccinatiegraad voor meisjes geboren in 2005 ligt op dit moment ruim 3 procent hoger dan rond dezelfde tijd vorig jaar voor meisjes geboren in 2004.

Meningokokkenziekte W

In 2018 kregen 103 mensen meningokokkenziekte W, in 2017 waren dat er 80. Vanwege deze stijging is het vaccin tegen meningokokkenziekten in 2018 uitgebreid met meerdere typen, waaronder meningokok W. In 2018 werd uit voorzorg begonnen met het vaccineren van jongeren. De voorlopige landelijke deelname aan deze gecombineerde meningokokken ACWY-vaccinatie is met 87 procent hoog.

Bron(nen):