donderdag, 22 april 2021

15 procent patiënten bij opname al ondervoed

Bijna 15 procent van de patiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is op de eerste opnamedag ondervoed. Dit blijkt uit een onderzoek onder ruim een half miljoen patiënten, uitgevoerd door de Nederlandse Vereniging van Diëtisten en het VUmc.

Ruim een half miljoen patiënten werden op hun eerste opnamedag gescreend op ondervoeding. Het percentage varieerde per medisch specialisme van 2 tot 38 procent. Bij specialismen als geriatrie, oncologie, inwendige geneeskunde en gastro-enterologie komt ondervoeding het vaakst voor. Deze patiënten liggen 1,4 dag langer in het ziekenhuis.

Langere opnameduur

Ondervoede patiënten herstellen langzamer en hebben meer en ernstiger complicaties. Hun spiermassa neemt af, met als gevolg een afname van de algehele conditie en een afgenomen hart- en longcapaciteit. Dit heeft onder andere een langere opnameduur en een verhoogd gebruik van medicijnen tot gevolg, wat toename van de ziekenhuiskosten betekent.

Om ondervoeding tijdig te herkennen en behandelen screenen Nederlandse ziekenhuizen alle patiënten op ondervoeding. In de afgelopen jaren is het percentage ondervoede patiënten dat op de vierde opnamedag adequaat gevoed wordt verbeterd van gemiddeld 39 procent in 2008 naar 51 procent in 2014.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in The American Journal of Clinical Nutrition.
 

Bron(nen):