dinsdag, 11 mei 2021

Laat en veel te dik naar de diëtist

UTRECHT - Diëtisten zien steeds meer mensen met ernstig overgewicht, zo blijkt uit cijfers van de Landelijke informatievoorziening Paramedische Zorg (LiPZ) diëtetiek. Vaak hebben mensen dan al meerdere gezondheidsproblemen, die met een eerder advies voorkomen hadden kunnen worden.

De Nederlander is nog niet uitgegroeid. Steeds meer mensen zijn te dik, inmiddels 47 procent. 11 procent kampt zelfs met ernstig overgewicht. Dit is terug te zien bij de cliëntèle van de vrijgevestigde diëtisten. Zij zien steeds meer mensen met een BMI van boven de 32.  

Stijging
Het aantal mensen dat de diëtist bezoekt vanwege overgewicht is in twee jaar tijd gestegen van 68 naar 73 procent. Ongeveer een kwart van de mensen komt vanwege diabetes, 17 procent vanwege een te hoog cholesterol en 15 procent vanwege een hoge bloeddruk. De helft van de cliënten heeft meerdere aandoeningen. De combinatie overgewicht en diabetes steeg van 18 naar 21 procent.

Basisverzekering
Per 1 januari 2012 verdwijnt diëtetiek uit de basisverzekering. "Dan zullen veel van deze mensen, hoe hard ze het ook nodig hebben, de keuze maken niet meer naar de diëtist te gaan.", vreest NIVEL-onderzoeker Ilse Swinkels. "Of ze gaan nóg later, met een nog hoger BMI."

Bron(nen):