woensdag, 3 maart 2021

Leeftijd heeft meer invloed op activiteit bruin vet dan overgewicht

Weefsels die overtollige calorieën kunnen verbranden, zijn interessant als aangrijpingspunt voor de behandeling van overgewicht. Bruin vet is daar een voorbeeld van. Lonneke Bähler onderzocht de activiteit van dit specifieke vetweefsel en bekeek hoe het zenuwstelsel daarop invloed heeft. Ze vond dat de factor leeftijd van grotere invloed is op de activiteit van bruin vetweefsel dan overgewicht.

Bruin vet bevindt zich vooral in de nek en aan de bovenkant van de rug langs de hoofdslagaders. Dit weefsel zet calorieën om naar warmte, in tegenstelling tot wit vet waarin calorieën vooral worden opgeslagen.

Bruin vet kan geactiveerd worden door lage temperaturen. Het fungeert dan als kacheltje om het lichaam op te warmen. Die kennis gebruikte Bähler om het bruine vet bij proefpersonen te activeren.

Twee uur in de kou

De onderzoekster vergeleek drie groepen met elkaar: jonge slanke mannen, jonge dikke mannen en oude slanke mannen. De mannen moesten twee uur in een koude ruimte zitten. Daarna werd de activiteit van hun bruine vet gemeten én van het zenuwweefsel dat die verbranding aanzet.

Uit de resultaten bleek dat vooral bij de oude slanke mannen de activiteit van het bruine vet was afgenomen in vergelijking met jonge slanke mannen. Ook vond ze een kleine afname in bruin vet activiteit bij dikke mannen vergeleken met slanke mannen, maar die afname was veel minder dan wat de onderzoekster op basis van de literatuur had verwacht.

Leeftijd beïnvloedt activiteit

De metingen aan het zenuwstelsel lieten een vergelijkbaar resultaat zien: bij jongere mannen is het zenuwstelsel veel actiever dan bij oudere mannen. Bij overgewicht is dit verschil veel minder. Het onderzoek van Bähler levert een nieuwe bijdrage aan de ontrafeling van het proces dat bruin vet aanzet tot verbranding. Met als achterliggend doel: de ontwikkeling van een nieuwe behandeling voor overgewicht.

Lonneke Bähler promoveert op 10 maart 2017 op haar onderzoek.

Bron(nen):