donderdag, 22 april 2021

'Limburg is te dik'

In Limburg lijden meer mensen aan overgewicht dan gemiddeld landelijk. De provincie Limburg trekt daarom 1 miljoen euro uit om Limburgers te helpen met afvallen. Dat maakte de Limburgse gedeputeerde Peter van Dijk bekend.

52 procent van de Limburgers heeft overgewicht (landelijk is dat 48 procent), bij ouderen is dit zelfs 61 procent. Van kinderen is 15 procent te dik (landelijk 11 procent).

Aanvalsplan Overgewicht

Met het Aanvalsplan Overgewicht wil de provincie bereiken dat in 2025 het overgewicht in Limburg beneden het landelijk gemiddelde komt. De provincie gaat initiatieven in onder meer wijken, scholen, bedrijven en sportclubs steunen om het ongezonde gedragspatroon van veel Limburgers te doorbreken. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld trapveldjes aanleggen om de jeugd de kans te geven zich meer te bewegen. Huisartsen moeten weten welke initiatieven in de buurt bestaan om beweging te stimuleren, zodat ze zware mensen daarheen kunnen verwijzen. Ook scholen en sportclubs kunnen veel doen aan overgewicht.

Gezonde leefstijl bevorderen

Ook wil de provincie met de campagne voorkomen dat allerlei initiatieven steeds opnieuw het wiel moeten uitvinden en na een tijd een stille dood sterven. Van Dijk wil dat alle 33 Limburgse gemeenten serieus werk gaan maken van het bevorderen van een gezonde leefstijl. De gevolgen van overgewicht kosten de samenleving miljarden, zei de gedeputeerde. Bovendien zorgt overgewicht voor een lagere kwaliteit van leven gedurende de laatste levensjaren, aldus Van Dijk, zelf huisarts van beroep.

Limburg volgt met dit plan een initiatief in Drenthe. Ook in Gelderland wordt al aan een dergelijke campagne op provinciaal niveau gewerkt.

Bron(nen):