vrijdag, 23 oktober 2020

Mensen met depressie krijgen vaker Parkinson

Mensen met een depressie - vooral die van 65 jaar en ouder - hebben een drie keer zo grote kans op het ontwikkelen van de ziekte van Parkinson, dan hun leeftijdsgenoten zonder depressie.

Tot die conclusie komen onderzoekers van het Taipei Veterans General Hospital in Taiwan. De resultaten betekenen niet dat een depressie de ziekte van Parkinson veroorzaakt. "Mogelijk vormt de depressie bij sommige mensen een soort voorloper van Parkinson", aldus onderzoeker Albert Yang.

Onderzoek
De onderzoekers keken naar de gegevens uit de nationale zorgverzekeringsdatabase in Taiwan. Tijdens een periode van tien jaar kreeg 1,43 procent van de 4.6000 mensen met een depressie de diagnose Parkinson. Bij de 18.500 mensen zonder depressie was dit 0,52 procent. Na correctie voor onder andere leeftijd en geslacht bleek dat mensen met een depressie 3,24 keer vaker de ziekte van Parkinson krijgen.

Verband
"Depressie is een belangrijke risicofactor voor de ziekte van Parkinson. Vooral voor ouderen en mensen die lang depressief zijn of lastig te behandelen", legt Yang uit. "Parkinson en depressie komen vaak samen voor. Ongeveer 60 procent van de parkinsonpatiënten hebben in bepaalde mate ook te maken met depressie."

Daarom is het ook lastig om te zeggen of depressie Parkinson veroorzaakt of de ziekte van Parkinson leidt tot depressie. Mogelijk zorgt het verlies van geur en voelen er voor, dat depressie een vroeg symptoom van Parkinson is, maar meer onderzoek is nodig om het verband goed te begrijpen.

Het onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift Neurology.

Bron(nen):
  • WebMD