woensdag, 28 oktober 2020

Parkinsonpatiënt heeft baat bij slaap

BAARN - Bijna de helft van de Parkinsonpatiënten beweegt gemakkelijk na wat nachtrust of een middagdutje. Dat blijkt uit onderzoek in he UMC St Radboud in Nijmegen.

Veel Parkinsonpatiënten merken dat ze weer wat makkelijker bewegen na een nacht slapen. Ook een middagdutje zorgt vaak voor een verbetering van de motorische functies. Deze 'slaapwinst' laat zich moeilijk verklaren. "Na een nacht zonder medicatie zou je eerder het tegendeel verwachten", aldus onderzoeker Sebastiaan Overeem.

OnderzoekSlaapgeneeskundige Overeem heeft samen met zijn collega's het verschil bij tweehonderd patiënten nader onderzocht. "Bijna de helft van de patiënten geeft aan beter te functioneren na het slapen. Dat hoeft niet per se nachtrust te zijn: 20 procent van de ondervraagden ervaart slaapwinst na de nachtrust, nog een eens 20 procent bij zowel nachtrust als na een middagdutje en 10 procent rapporteert alleen winst na een dutje."

De onderzoekers hebben gekeken of er factoren zijn die bepalend zijn voor de slaapwinst, maar ze hebben nog niets kunnen ontdekken. Overeem: "Nu berust het voordeel nog op de eigen ervaring: zoveel mensen melden dat ze baat hebben bij momenten van slaap. In een volgend onderzoek willen we bekijken of we die verbetering in motoriek ook echt objectief kunnen meten."

VervolgAls objectieve metingen dezelfde resultaten geven kan het middagdutje voor sommige Parkinsonpatiënten wellicht onderdeel worden van de behandeling. Het wordt dan ook interessant om meer onderzoek te doen naar de onderliggende biologische mechanismen. Overeem ziet verschillende mogelijkheden:

"Een van de hypotheses is, dat de slaapwinst vooral te maken heeft met ons bioritme, met onze dag- en nachtcyclus. Maar de effecten van het middagdutje lijken die hypothese te ondermijnen, en wijzen sterk op een direct effect van de slaap zelf. Een alternatieve verklaring gaat ervan uit dat de zenuwcellen tijdens de slaap het tekort aan dopamine, de oorzaak van de ziekte van Parkinson, weer enigszins aanvullen."

Bron(nen):