Mannen testen vaker op prostaatkanker

Getty Images

Bijna één op de vijf mannen van 40 jaar of ouder heeft zich in de afgelopen vijf laten testen op prostaatkanker . In 2001 was dit néén op de zeven. Aan prostaatkanker overlijden jaarlijks bijna 2,5 duizend mannen.

Het aandeel mannen dat de PSA-waarde laat bepalen, loopt van ruim 5 procent bij de 40- tot 50-jarigen tot bijna 40 procent bij mannen van 70 jaar of ouder. In alle leeftijdsgroepen is sprake van een toename vergeleken met 2001.

Ruim de helft van de testen gebeurt uit voorzorg (ruim 30 procent), leeftijd (20 procent) en omdat prostaatkanker in de familie voorkomt (4 procent). Van de niet-preventieve redenen zijn plasklachten de belangrijkste reden voor een PSA-bepaling.

Leefstijl blijkt van invloed op het al dan niet laten bepalen van de PSA-waarde. Zo laten relatief meer mannen met een gezonde leefstijl zich testen, dan mannen met meer riskante leefgewoonten zoals ernstig overgewicht, onvoldoende lichaamsbeweging, zwaar roken of overmatig alcoholgebruik.

Auteur 
  • Redactie