vrijdag, 3 december 2021

'Stemmen in hoofd complexer dan gedacht'

De stemmen die mensen soms in hun hoofd horen zijn veel gevarieerder en complex dan tot nu toe gedacht. De meeste mensen horen meerdere stemmen met verschillende karaktertrekken. Vaak ervaren ze ook een lichamelijk effect van de stemmen.

Onderzoekers van de Stanford en Durham University publiceerden de resultaten van een grootschalig onderzoek in Lancet Psychiatry. Het is een van de grootste en gedetailleerde studies naar auditieve hallucinaties. Het horen van stemmen valt in deze categorie. Uit het onderzoek blijkt ook dat zowel mensen met als zonder een psychiatrische diagnose stemmen horen.

Horen van stemmen

De resultaten van de studie stelt een aantal aannames over het horen van stemmen ter discussie door te suggereren dat er een grote variatie is aan stemmen. Volgens de onderzoekers betekent deze variatie dat er ook behoefte is aan verschillende behandelmethodes waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen subtypes of patronen binnen het horen van stemmen.

Auditieve hallucinaties komen veel voor bij psychiatrische aandoeningen zoals een psychose, schizofrenie en een bipolaire stoornis. Ook mensen zonder psychische klachten kunnen echter stemmen horen. Naar schatting krijgt 5 tot 15 procent van de volwassenen op enig moment in hun leven te maken met de zogenaamde gehoorshallucinaties.

Ervaringen

Hoofdonderzoeker Angela Woods van de Durham University vertelt dat de studie laat een nog niet erkende complexiteit van het horen van stemmen laat zien. "It is van groot belang om psychische aandoeningen en de ervaringen die mensen daarbij hebben vanuit verschillende perspectieven te onderzoeken. Het gaat niet alleen om wat wij denken dat zij zouden moeten ervaren omdat ze een bepaalde diagnose hebben."

De onderzoekers bestudeerden de gegevens van 153 mensen. De meeste van hen hadden een psychiatrische aandoeningen, maar bij 26 was geen sprake van een diagnose. Via online vragenlijsten beschreven de deelnemers hun ervaringen, op basis van zowel open als gesloten vragen. Vier op de vijf hoorden meerdere stemmen. Bij 70 procent was sprake van stemmen met karaktertrekken.

Puur auditief?

Minder dan de helft van de ondervraagden hoorde alleen auditieve stemmen, wat de aanname dat het horen van stemmen een puur auditief of waarnemend fenomeen is, ter discussie stelt. Twee derde voelde ook lichaamssensaties tijdens de gehoorshallucinaties waaronder gevoelens van warmte of tintelen. Stemmen met een effect op het lichaam werden meer als gewelddadig ervaren. Bij 31 procent hingen de stemmen ook wel eens samen met positieve emoties.

Volgens de onderzoekers is het van belang om in een vervolgstudie onder andere te kijken naar wat er gebeurt in de hersenen als iemand stemmen hoort.

Bron(nen):