'Vaker geheugenproblemen bij snurken en apneu'

Getty Images

Heftige snurkers en mensen met slaapapneu ontwikkelen vaker geheugen en denkproblemen op jongere leeftijd dan mensen die goed slapen. Dat blijkt uit een onderzoek aan het New York University Center for Cognitive Neurology.

Het goede nieuws is dat je door slaapapneu te behandelen met het neusmasker CPAP je de mentale achteruitgang kunt vertragen. "Behandeling geneest niet de aandoening, maar kan wel het begin van geheugenproblemen uitstellen", aldus hoofdonderzoeker Ricardo Osorio. Wel waarschuwt de onderzoeker dat de studie alleen een verband laat zien tussen onderbreking van de slaap en de ontwikkeling van milde cognitieve problemen (MCI) en de ziekte van Alzheimer op vroege leeftijd. De studie toont geen oorzakelijk verband. "Het is nog onduidelijk of de slaapproblemen een vroeg symptoom of een risicofactor zijn."

Het onderzoek toont echter wel dat bij mensen die de slaapapneu behandelen met CPAP, de mentale achteruitgang gemiddeld tien jaar later inzet, dan bij patiënten die zich niet laten behandelen. "Dat is een groot gat", vertelt Osorio. "We denken dat ademhalingsproblemen tijdens het slapen op twee manieren werkt: het is zowel een vroeg symptoom, maar kan ook een risicofactor zijn."

Onderzoek

Voor het onderzoek bestudeerde Osorio samen met zijn onderzoeksteam de gegevens van bijna 2500 mensen tussen de 55 en 90 jaar oud. De deelnemers werden onderverdeeld in drie categorieën: zonder geheugen- of denkproblemen (1), milde cognitieve problemen (2) en ziekte van Alzheimer (3). De onderzoekers vergeleken deelnemers met onbehandelde slaapproblemen met mensen zonder slaapproblemen en keken daarnaast ook naar het effect van de CPAP behandeling.

Uit de gegevens bleek onder andere dat mensen die ernstig snurken of slaapapneu hadden gemiddeld MCI ontwikkelden op 77-jarige leeftijd. Volgens Osorio kregen de deelnemers zonder slaapproblemen pas geheugenklachten als ze 90 jaar oud waren. Een zelfde soort effect vond hij bij de ziekte van Alzheimer. Mensen met slaapademhalingsproblemen kregen de diagnose gemiddeld op hun 83e. Zonder klachten was dit 88 jaar.

Osorio benadrukt dat niet iedere snurker of persoon met slaapapneu geheugenproblemen ontwikkelt. Het onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift Neurology.

Bron 
  • WebMD