maandag, 8 augustus 2022

Zorg pijnpatiënt kan beter

Honderdduizenden mensen in Nederland hebben dagelijks pijn. Zij zijn positief over bejegening en communicatie met zorgverleners, maar de continuïteit van zorg kan beter. Dat blijkt uit onderzoek van het NIVEL.

In samenwerking met Pijn Platform Nederland en vier patiëntenorganisaties bracht het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) de ervaringen van chronische pijnpatiënten met de gezondheidszorg in kaart

Over de omgang met zorgverleners is meer dan 85 procent van de pijnpatiënten positief. Ze zijn tevreden over de communicatie met de zorgverleners, alleen de voorlichting over mogelijkheden en onmogelijkheden van de behandeling van chronische pijn kan vaak nog beter. De relatie patiënt-zorgverlener blijkt bijzonder belangrijk voor de meeste patiënten. Ze willen hun verhaal kunnen doen en merken dat de zorgverlener daarnaar luistert, ze willen zich serieus genomen voelen.

Onbegrip
Toch hebben veel pijnpatiënten in het verleden wel te maken gehad met onbegrip van zorgverleners. De boodschap dat er niets aan te doen is nemen ze eigenlijk alleen aan van een zorgverlener met wie de relatie goed is en die ze vertrouwen. Daarnaast zouden zorgverleners meer kunnen vertrouwen op wat de patiënt zegt over z’n klachten en deze meer kunnen zien als samenwerkingspartner, omdat patiënten met chronische pijn vaak al jaren ervaringsdeskundige zijn.
 
Continuïteit van zorg
De continuïteit van zorg blijken veel pijnpatiënten een knelpunt te vinden waar verbetering nodig is. Ook heeft de ruime meerderheid van de patiënten minder goede ervaringen met de samenwerking tussen de verschillende behandelaars en zorgverleners. Zij geven aan dat er weinig wordt overlegd, waardoor behandelingen en medicatie niet goed op elkaar aansluiten of zorg dubbel wordt verleend.
 
Vast aanspreekpunt
Veel patiënten noemen een vast aanspreekpunt als oplossing voor deze problemen. De helft van de patiënten heeft hier ervaring mee. Dan neemt bijvoorbeeld de huisarts of een specialist deze rol op zich. Deze patiënten blijken positiever over de continuïteit van zorg en de samenwerking tussen zorgverleners dan patiënten zonder vast aanspreekpunt. De nieuwe functie van pijnconsulent, waarvoor onlangs een opleiding is begonnen, kan hier in de toekomst wellicht in voorzien.

Trefwoorden:
Bron(nen):