dinsdag, 11 mei 2021

Sportevenementen steeds populairder

Nederlanders bepalen steeds vaker zelf wanneer, waar en met wie ze sporten. Sportevenementen worden steeds populairder, sportclubs juist niet. Dit volgt uit de eerste resultaten van de Sport Toekomstverkenning van het RIVM en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

De sportdeelname blijft gelijk, maar welk soort sporten beoefend wordt verandert. Deze ontwikkelingen worden beïnvloed door de vergrijzing, migratie en de groeiende vraag naar gezamenlijke beleving, zoals bij sportevenementen of extreme sporten als freerunnen, klimmen en kitesurfen.

In de toekomst zullen mensen minder sporten bij een sportclub en meer in individueel verband of in zelfgeorganiseerde groepen. Ook sportevenementen worden steeds populairder, zoals color- en mud-runs, toertochten en marathons.

Beweegnorm

Uit de Sport Toekomstverkenning blijkt verder dat het aandeel van de bevolking dat voldoet aan de beweegnorm licht zal stijgen tot 2030. Dat is toe te schrijven aan de toenemende aandacht voor gezondheid en aan de vergrijzing, aangezien voor ouderen een lagere norm geldt.

Tegelijkertijd blijven Nederlanders veel tijd zittend doorbrengen. Passieve tijdsbesteding zoals gamen en het gebruik van social media is de laatste jaren toegenomen en zal ook in de toekomst leiden tot vaak en lang zitten.

Toekomstverkenning

De Sport Toekomstverkenning (STV) heeft als doel meer inzicht te geven in de onzekerheden en kansen waarmee de toekomst van sport is omgeven. De STV wordt gemaakt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en is bedoeld om beleidsmakers meer handvatten te geven om te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.

Bron(nen):