vrijdag, 22 januari 2021

Elektronische neus herkent darmziekte

Een elektronische neus is in staat om op basis van de geur van ontlasting gezonde kinderen te onderscheiden van kinderen met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. Dat laten onderzoekers van VUmc als eersten zien. De bevindingen leiden er mogelijk toe dat endoscopisch onderzoek in de toekomst niet altijd meer nodig is.

De laatste jaren krijgen meer kinderen last van chronische darmziekten. Het diagnosticeren van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa gebeurt momenteel met endoscopie. Dit is een inwendig onderzoek met een lange dunne slang met daarop een lampje en een camera. Bij kinderen gebeurt dit onder narcose.

Geur van poep

Onderzoekers van het VUmc hebben met een zogeheten 'eNose' (elektronische neus) getest of die de genoemde ziektes zou kunnen herkennen aan de geur van ontlasting. Dat blijkt het geval te zijn. De onderzoekers vergeleken de geurprofielen van de samples van 55 kinderen die de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa hadden met 47 poepmonsters van gezonde kinderen. Dit deden ze zowel bij het stellen van de diagnose als na enkele weken behandeling.

De resultaten zijn opvallend: op basis van de geur van de ontlasting kan de elektronische neus kinderen met één van de aandoeningen betrouwbaar van gezonde kinderen onderscheiden; zowel wanneer de ziekte actief is als wanneer de ontsteking tot rust is gekomen. Bovendien blijken de twee darmaandoeningen een eigen, karakteristiek geurprofiel te hebben zodat zij ook van elkaar onderscheiden kunnen worden.

Darmbacteriën

De geur van ontlasting wordt grotendeels geproduceerd door darmbacteriën. De onderzoekers bekijken momenteel welke bacteriën verantwoordelijk zijn voor de gevonden geurverschillen. Onderzoeksleider Tim de Meij: "Hiermee krijgen we hopelijk een beter beeld van de onderliggende oorzaak van deze aandoeningen. Ook biedt het ons mogelijk aanknopingspunten voor nieuwe behandelstrategieën".

Het onderzoek is recent gepubliceerd in het Journal of Crohn’s and Colitis.

Bron(nen):