Meerderheid wil dat rokers en drinkers meebetalen aan hulp

Getty Images

Jongeren die te veel hebben gedronken, zouden de ziekenhuisrekening ten minste deels zelf moeten betalen. Dit vindt ruim 80 procent van de Nederlanders, zo blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bovendien vindt een ruime meerderheid van acht op de tien volwassenen dat de kosten voor hulp bij het stoppen met roken geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening moeten zijn.

Aan de andere kant vindt een ruime meerderheid dat mensen niet zelf hoeven te betalen voor psychische hulp bij een depressie of het overlijden van een dierbare. Over een eigen bijdrage bij andere zorgkosten, zoals dieetadvies, ivf of een rollator, zijn de meningen wat meer verdeeld, aldus het CBS.

Eigen situatie

De mening over een eigen bijdrage wordt gekleurd door de eigen situatie. Zo vindt 34 procent van de mensen die zelf dagelijks roken, dat hulp bij stoppen volledig vergoed moet worden, terwijl dat bij niet-rokers maar 17 procent is. Ook zijn mensen met een slechte gezondheid vaker van mening dat een totale bodyscan en een second opinion volledig vergoed moeten worden.

Rollator

Opvallend is daarentegen het onderzoeksresultaat over de rollator: in de 'doelgroep' van de 65-plussers vinden meer mensen dat een eigen bijdrage gevraagd moet worden dan onder 18-25-jarigen.

Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van gegevens uit het onderzoek Belevingen 2014 dat van maart tot en met juni 2014 door CBS is uitgevoerd. In totaal zijn gegevens beschikbaar van 3501 personen van 18 jaar en ouder.

Auteur 
  • Jolanda Niemantsverdriet
Bron 
  • CBS