Minder mensen stoppen met roken

Getty Images

Minder rokers hebben in 2021 een poging gedaan om te stoppen met roken dan in 2020. Het aantal rokers is dit jaar dan ook niet verder afgenomen. Dat blijkt uit de kerncijfers roken 2021 die maandag zijn gepubliceerd door Trimbos.

Het Trimbos-instituut spreekt van een stoppoging als iemand 24 uur of langer geen sigaret opsteekt. "Het is voor het eerst dat we zo'n grote daling zien in het aantal stoppogingen", zegt Marc Willemsen, programmahoofd Tabaksontmoediging bij het Trimbos-instituut.

Grote daling in het aantal stoppogingen

In 2021 antwoordde 31 procent van de rokers 'ja' op de vraag: 'heeft u in het afgelopen jaar wel eens geprobeerd te stoppen met roken en heeft u dat 24 uur of langer volgehouden?'. In 2020 zei nog 36 procent van de rokers 'ja', nu dus nog maar 31 procent.  Willemsen: "Het is de eerste keer dat we zo’n grote daling zien in het aantal stoppogingen. Bij het invoeren van nieuwe maatregelen rondom tabaksontmoediging zien we vaak dat rokers een prikkel krijgen om te gaan stoppen met roken. De maatregelen in het Preventieakkoord hadden effect in het verleden, maar in 2021 zijn er nauwelijks nieuwe maatregelen ingevoerd. Er moeten nu echt nieuwe maatregelen komen om het stopproces bij rokers weer op gang te helpen."

Om gezondheidsschade en zorgkosten te verminderen wil de overheid roken nadrukkelijk ontmoedigen. In het Nationaal Preventieakkoord staan maatregelen die moeten leiden tot een rookvrije generatie in 2040.

'Zetje' nodig

Mensen die willen stoppen met roken hebben bijna allemaal een zetje nodig. Trimbos stelt dat zorgverleners hier een belangrijke rol bij spelen. "De gezondheid van iedere rokende patiënt of cliënt gaat erop vooruit als hij of zij niet meer rookt. Daarom zou elke zorgverlener een gesprek over roken moeten voeren en minimaal een stopadvies geven."

Auteur 
Bron 
  • Trimbos-instituut