woensdag, 19 januari 2022

Amsterdammers roken en drinken het meest

Amsterdammers roken, drinken en blowen meer dan mensen elders in het land. Ook ervaren ze vaker ernstige psychische klachten en eenzaamheid dan de gemiddelde Nederlander. Dat blijkt uit een onderzoek dat de GGD elke 4 jaar in de hoofdstad houdt. Ruim 7.200 volwassenen deden eraan mee.

Van de Amsterdamse volwassenen rookt 28 procent. Landelijk is dat 23 procent. De eerdere daling van het aantal rokers heeft de afgelopen jaren niet doorgezet. Onder mannen en jonge volwassenen ziet de GGD zelfs een lichte stijging.

​Zware drinkers
Zwaar en overmatig alcoholgebruik komt in Amsterdam vaker voor dan in de andere grote steden. Ook gaat dit vaker gepaard met sociale problemen dan in Rotterdam, Den Haag of Utrecht. Ruim 100.000 Amsterdammers drinken te veel. Het zijn vooral ongehuwden, alleenwonenden en hoger opgeleiden die te vaak naar de fles grijpen.

Qua cannabisgebruik scoort Amsterdam het hoogst in Nederland. Landelijk heeft 7 procent van de 15 tot en met 64-jarigen in het afgelopen jaar geblowd. In Amsterdam geldt dit voor 16 procent van de bevolking.

​Eenzaamheid
De GGD ziet eenzaamheid als een groeiend probleem in de stad. In 2000 voelde 4 procent zich eenzaam. In 2012 is dit gestegen naar 11 procent. Het zijn vooral laagopgeleiden, alleenstaanden, niet-westerse Amsterdammers en de lage inkomensgroepen die hiermee kampen.

Trefwoorden:
Bron(nen):