woensdag, 19 januari 2022

Meer alcohol drinken genetisch bepaald

Sommige mensen drinken meer alcohol dan anderen omdat ze genetisch verschillen. Dat blijkt uit het onderzoek waarop Jenny van Beek promoveert aan de Vrije Universiteit.

Van Beek onderzocht de invloed van genetische aanleg op alcoholgebruik. Ze verzamelde met vragenlijsten informatie over het alcoholgebruik van één- en twee-eiige tweelingen en hun familieleden. Daarnaast analyseerde ze leverenzymwaarden en genetische informatie uit het DNA, bepaald uit bloed dat was afgenomen bij een deel van deze tweelingen en hun familieleden.

​Interactie tussen genen
Ze ontdekte dat de genetische component die individuele verschillen in alcoholgebruik verklaart niet slechts een optelsom is van de effecten van meerdere genen, maar voor een aanzienlijk deel bestaat uit interactie tussen genetische varianten binnen en tussen genen.

​Leverschade
Ook keek Van Beek naar de metingen van een aantal leverenzymwaarden. Deze geven een indicatie van leverschade door overmatig drinken. Een belangrijke uitkomst van haar onderzoek is dat een aanzienlijk deel van de genetische invloeden op alcoholgebruik en leverenzymen te herleiden is tot effecten van verschillen in basenparen in het DNA. Dit is een specifieke vorm waarop DNA verschilt tussen mensen.

Deze uitkomst is belangrijk omdat het lastig blijkt de genetische invloeden op alcoholgebruik zoals geschat op basis van familierelaties te verklaren vanuit verschillen op DNA-niveau. Dit onderzoek biedt aanknopingspunten voor verder onderzoek naar risicogenen.