zondag, 28 februari 2021

Zenuwaandoening komt vaker voor dan gedacht

Dunnevezelneuropathie is een zenuwaandoening die vaker voorkomt dan gedacht. Dat blijkt uit een onderzoek van het Maastricht UMC+ onder de Zuid-Limburgse bevolking.

Uit de Maastrichtse studie kwam naar voren dat momenteel bijna 9.000 mensen (53 per 100.000 inwoners) in Nederland te kampen hebben met dunnevezelneuropathie. Jaarlijks komen er ongeveer 2.000 nieuwe gevallen (12 per 100.000 inwoners) bij. Waarschijnlijk zijn er nog meer patiënten, maar wordt de zenuwaandoening niet bij iedereen herkend.

​Beschadigde zenuwvezels
Dunnevezelneuropathie is een beschadiging van de zenuwvezels die zich vlak onder de huid bevinden. Daardoor krijgen patiënten een andere gevoelswaarneming voor temperatuur en pijn. Vaak uit zich dit als eerste in handen en voeten.

De klachten variëren van een afwijkend gevoel voor warmte en kou tot aan hevige pijn. Soms verdwijnt het vermogen om pijn te voelen juist. De oorzaak is onbekend.

Toekomst
Uit het onderzoek blijkt dat meer mannen (56 procent) aan deze aandoening lijden dan vrouwen (44 procent). De gemiddelde leeftijd van 57 jaar duidt ook op een groter risico voor ouderen.

"Nu blijkt dat dunnevezelneuropathie vaker voorkomt dan gedacht en de ziekte steeds meer erkend wordt, kan wetenschappelijk onderzoek zich ook meer en meer gaan richten op de oorzaken en uiteindelijk op effectieve behandelingen", zegt Karin Faber.

De resultaten van het onderzoek verschenen in Neurology.

Trefwoorden:
Bron(nen):