zondag, 19 september 2021

'Lensdragers hebben andere oogbacteriën'

Veranderingen in de bacteriepopulatie in het oog is mogelijk een van de redenen waarom mensen die contactlenzen dragen vatbaarder zijn voor ooginfecties. Onderzoekers van het NYU Langone Medical Center komen tot die conclusie.

"Ons onderzoek laat duidelijk zien dat een onbekend object, zoals een lens, in het oog plaatsen niet zonder gevolgen is", aldus onderzoeker Maria Gloria Dominguez-Bello. "We hopen met vervolgexperimenten aan te kunnen tonen waardoor de veranderingen in het microbioom van het oog bij lensdragers ontstaan. Komt het door de vingers die het oog aanraken of verandert de druk die de lens op het oog geeft het immuunsysteem van het oog waardoor bepaalde bacteriën worden onderdrukt of juist vermenigvuldigen."

Onderzoek

Voor het onderzoek bestudeerde Dominguez-Bello samen met collega's de ogen van 9 contactlensdragers en 11 controlepersonen. Bij de proefpersonen die contactlezen droegen kwam de bacteriepopulatie in het oog meer overeen met de bacteriën op de huid van het ooglid, dan bij de controledeelnemers. Het oppervlakte van het oog had bij hen zelfs meer variatie in bacteriën dan de huid onder het oog. Verder vonden de onderzoekers dat contactlensdragers van bepaalde bacteriën drie keer zo veel hadden dan mensen die geen lenzen gebruikten.

Vervolg

De resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd op de jaarlijkse bijeenkomst van de American Society for Microbiology in New Orleans. Het betreft de eerste voorzichtige resultaten van een kleine studie en meer onderzoek is dus nodig.

"Hopelijk helpen deze bevindingen wetenschappers bij het beter begrijpen van waarom contactlensdragers vatbaarder zijn voor oogziekten", besluit Dominguez-Bello. En beter begrip kan wellicht weer helpen bij het voorkomen van ooginfecties bij deze groep.
 

Trefwoorden:
Bron(nen):
  • WebMD