zondag, 19 september 2021

Nederlander negeert signalen oogziekte

Slechts 3 procent van de Nederlanders zegt alle alarmsignalen te kennen die wijzen op een oogaandoening. Daarnaast stellen veel mensen oogonderzoek uit, terwijl dat grote gevolgen kan hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van het Oogfonds onder 5688 respondenten, uitgevoerd via via Peil.nl.

In Nederland zijn meer dan 350.000 mensen slechtziend of blind. Door de vergrijzing en de toename van het aantal mensen met diabetes en bijziendheid, stijgt dat aantal explosief. Slechtziendheid en blindheid zijn 7 op de 10 keer te voorkomen, maar dan moet wel zo vroeg mogelijk een behandeling worden gestart. En juist daar gaat het vaak mis.

Alarmbellen

Slechts 3 procent van de ondervraagden gaf aan alle signalen van een oogziekte te kennen. 43 procent wist er een paar en meer dan de helft gaf toe deze helemaal niet te kennen. "Rechte lijnen als golven zien, vaak vlekken en flitsen zien: voorbeelden van veranderingen die bij iedereen alarmbellen zouden moeten laten rinkelen. Uit ons onderzoek blijkt echter dat de meesten deze symptomen niet herkennen, met alle gevolgen van dien", aldus Edith Mulder, directeur van het Oogfonds.

Zicht dat in korte tijd merkbaar verandert kan duiden op een oogziekte. Toch bezoekt slechts één op de vijf van de ondervraagden direct een opticien, optometrist of arts als hun zicht snel achteruitgaat. Een kwart gaf aan überhaupt nooit een afspraak te maken, bijvoorbeeld omdat zij hopen dat het vanzelf weer beter wordt of denken dat slechter zien nou eenmaal bij het ouder worden hoort.

Tips voor gezonde ogen

Samen met oogspecialisten wil Mulder hier verandering in brengen: "Nederlanders blijken laks als het om hun ogen gaat. Oogziektes richten schade aan die veelal onherstelbaar is. Achteruitgang afremmen kan vaak wel. Hoe eerder een oogziekte gesignaleerd wordt, hoe meer zicht gered kan worden. Om de kennis hierover te vergroten, heeft het Oogfonds de nieuwe brochure ‘Tips voor gezonde ogen’ ontwikkeld. Deze kan iedereen gratis bij ons aanvragen.