donderdag, 27 januari 2022

Geen extra miskramen na coronavaccinatie

Amerikaanse onderzoekers analyseerden gegevens van in totaal 105.446 zwangerschappen. Ze schrijven over de resultaten in Jama Network.

Voor deze zogenaamde surveillance verzamelden en analyseerden de onderzoekers gegevens van 105.446 zwangere vrouwen. Ze letten daarbij op of vrouwen een miskraam hadden gekregen en of er een verband was met coronavaccinatie.

In de totale groep kreeg meer dan dertienduizend vrouwen een miskraam. Vrouwen van 35 tot en met 49 jaar kregen vaker een miskraam, blijkt uit de cijfers die gepubliceerd zijn op JAMA Network, zoals te verwachten. Van de vrouwen met een miskraam had 8,6 procent in de 28 dagen daarvoor een coronavaccin gehad. Bij vrouwen die geen miskraam hadden (de zwangerschap liep gewoon door) was dit 8,0 procent. Dit verschil was statistisch niet significant, dus er is geen verschil tussen de beide groepen. Vaccinatie vergroot dus niet het risico op een miskraam.

Beperkingen onderzoek

Niet alle vaccins waren even goed onderzocht. 7,8 procent van de vrouwen ontving één of meer vaccins van Pfizer-BioNTech, 6 procent één of meer van Moderna. Slechts 0,5 procent kreeg een Janssen-vaccin tijdens de zwangerschap en vóór 20 weken. Verder zijn tot nu toe de gegevens over de veiligheid van de coronavaccins tijdens de zwangerschap alleen bekend op basis van surveillance, wat (nog) geen wetenschappelijk onderzoek is. Hiervoor is een vergelijkingsgroep nodig van ongevaccineerde zwangeren, en die ontbreekt momenteel. Daarnaast zijn er meerdere kanttekeningen die geplaatst moeten worden bij de bovenstaande gegevens. Zo is de zwangerschapsduur van de miskramen en doorgaande zwangerschappen niet in kaart gebracht. Vroeg in de zwangerschap kan dit onnauwkeurig zijn. Verder zijn niet over alle vaccins voldoende gegevens verzameld. Ook waren er geen gegevens beschikbaar van andere factoren, zoals zwangerschapsgeschiedenis.

Ondanks beperkingen van de verzamelde gegevens kunnen deze volgens de onderzoekers wel worden gebruikt om vaccinaanbevelingen te geven en patiënten te adviseren.

Bron(nen):