vrijdag, 28 januari 2022

Maagzuurremmers vaak onnodig gebruikt

Eén op de vijf patiënten die langdurig maagzuurremmers gebruikt, blijkt daar zonder te kunnen. Eén op de drie kan met een lagere dosis doen. Dat blijkt uit het onderzoek dat Alike van der Velden uitvoerde aan het UMC Utrecht, waar ze 27 oktober op promoveert.

De onderzoekster volgde 203 langdurige gebruikers van maagmiddelen. Van der Velden liet de deelnemers de minimale dosis bepalen waarmee hun klachten onder controle bleven.

Twee potjes
De deelnemers kregen gedurende drie maanden twee potjes pillen mee naar huis. Uit de eerste namen ze dagelijk een pil, uit het tweede 'zonodig'-potje mochten de deelnemers alleen een pil nemen om opspelende klachten te onderdrukken.

Bij de meeste deelnemers bevatte het eerste potje een placebo en het tweede potje een maagzuurremmer. Bij de andere deelnemers was dat net andersom.

Bijna 20 procent van de patiënten die dagelijks een placebo innam, had zonder bijslikken van een maagzuurremmer geen maagklachten. Zij zouden na afloop van het onderzoek kunnen stoppen met maagzuurremmers. Eén derde van de deelnemers verminderde hun gebruik naar twee tot zes tabletten per week, en ongeveer de helft bleef dagelijks gebruiken.

Na afloop van het onderzoek was het medicijngebruik sterk gedaald, terwijl de maagzuurklachten niet verergerden.

Trefwoorden:
Bron(nen):