Eerste genetische locaties voor geluk gevonden

Getty Images

Voor het eerst zijn er plekken op het menselijke genoom gevonden die de verschillen in geluksgevoel tussen mensen kunnen verklaren. Dit blijkt uit internationaal grootschalig onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Eerder familie- en tweelingonderzoek toonde al aan dat individuele verschillen in geluk en welbevinden gedeeltelijk kunnen worden toegeschreven aan genetische verschillen tussen mensen. Meike Bartels en Philipp Koellinger deden onderzoek onder ruim 298.000 mensen.

Ze vonden drie genetische varianten voor geluk, twee varianten die verschillen in depressieve symptomen verklaren en elf locaties op het humane genoom die verschillen in neuroticisme kunnen verklaren. De genetische varianten voor geluk komen vooral tot uiting in het centrale zenuwstelsel en het bijnier- en alvleeskliersysteem.

Genetische invloeden op geluk

"Deze studie is een mijlpaal en een nieuw begin. Een mijlpaal omdat we nu werkelijk kunnen spreken over genetische invloeden op geluk, en een begin vanwege het feit dat het tot nu toe om drie varianten gaat die nog maar een klein beetje van de verschillen tussen mensen verklaren. We verwachten dat er vele varianten zijn die een rol zullen spelen. Ook kunnen we door het vinden van deze varianten het samenspel met de omgeving beter bestuderen, want de omgeving speelt ook zeker een rol bij verschillen in geluksgevoel", zegt VU-hoogleraar Meike Bartels.

Vervolgonderzoek nu mogelijk

De resultaten zijn beschikbaar voor vervolgonderzoek. Hierdoor ontstaat een steeds beter beeld van oorzaken van verschillen in geluk. Bartels: "Ook de genetische overlap die we vinden met depressieve symptomen is een doorbraak. Dit geeft namelijk aan dat onderzoek naar geluk ook nieuwe inzichten kan geven in de oorzaken van een van de grootste medische problemen van dit moment en de toekomst: depressie".

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in Nature Genetics.

Auteur 
  • Jolanda Niemantsverdriet
Bron 
  • Vrije Universiteit Amsterdam