donderdag, 7 juli 2022

Wereldwijd 350 miljoen mensen met depressies

Wereldwijd lijden meer dan 350 miljoen mensen aan depressiviteit. Daarmee is het een van de belangrijkste problemen voor de volksgezondheid in de 21e eeuw.

Wereldleiders, wetenschappers en professionals hebben daarom in Londen tijdens de top 'The Global Crisis of Depression: The Low of the 21st Century?' landen opgeroepen om meer te doen om mensen die lijden aan depressiviteit te helpen.

De impact van depressiviteit op de samenleving en de economie is groot. De ziekte is vandaag de dag de belangrijkste oorzaak van inactiviteit wereldwijd. In Europa alleen komt 7 procent van vroegtijdige sterfte door depressiviteit. De kosten van depressiviteit voor de Europese landen samen wordt geschat op jaarlijks 92 miljard euro.

Psychische aandoening

Van deze kosten wordt 59 procent veroorzaakt door afname van arbeidsproductiviteit als gevolg van ziekteverzuim en gedwongen vervroegd pensioen. Naar schatting meer dan een kwart van de mensen in de werkende leeftijd heeft geleden aan een vorm van psychische aandoening zoals een depressie.

Uit onderzoek onder ruim 7000 werkenden in verschillende Europese landen blijkt dat het bewust zijn van cognitieve symptomen van een depressie laag is. Vergeetachtigheid wordt voor slechts 33 procent als symptoom gezien van een depressie, besluiteloosheid 44 procent en concentratieproblemen 57 procent.