zondag, 22 mei 2022

'Huidkanker is een chronische ziekte'

EINDHOVEN - Volgens dermatoloog Simone van der Geer-Rutten voldoet huidkanker aan de definitie die de World Health Organization (WHO) heeft gesteld aan het begrip 'chronisch'. Zij stelde in haar promotieonderzoek vast dat de helft van de mensen bij wie huidkanker is geconstateerd, nieuwe plekken ontwikkelen.

Er is een wereldwijde huidkankerepidemie. Ongeveer 1 op 4 Nederlanders krijgt deze diagnose. Nu is onderzocht en vastgesteld dat de helft van de huidkankerpatiënten in de loop van de tijd meerdere nieuwe huidtumoren ontwikkelen. Daarom kan er gesproken worden over chronische huidkanker.

​Innovatie
Om effectief en efficiënt zorg te kunnen bieden voor deze nieuwe chronische ziekte en de kosten beheersbaar te houden is een nieuwe managementstrategie noodzakelijk. Het onderzoek van Van der Geer-Rutten beschrijft een innovatie op dit gebied: Disease Management voor Chronische Huidkanker. Een Disease Management Systeem (DMS) organiseert zorg voor één ziekte en omvat preventie, educatie, zelfmanagement en multidisciplinaire samenwerking.

One-stop-shop
Een belangrijk onderdeel van deze innovatie vormt de zogenaamde one-stop-shop voor huidkanker. Daarbij kunnen voor de meest voorkomende chronische huidkankerpatiënten de diagnose en behandeling op dezelfde dag plaatsvinden. Het Catharina Ziekenhuis is het eerste ziekenhuis wereldwijd dat de one-stop-shop methode voor huidkanker heeft ingevoerd.

Non-melanoma huidkanker
Daarnaast concludeert Van der Geer-Rutten dat gespecialiseerde verpleegkundigen kunnen worden ingezet bij het diagnostische proces van non-melanoma huidkanker. Daarmee kan er efficiënter en effectiever zorg worden verleend tegen lagere kosten.

Simone van der Geer-Rutten verdedigt op woensdag 11 april haar proefschrift aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.