zaterdag, 15 augustus 2020

Menstruatie kost vrouw 9 productieve dagen

Verborgen en onderschat probleem

De invloed van menstruatie op vrouwen en de samenleving wordt sterk onderschat. Vrouwen verliezen jaarlijks gemiddeld bijna negen dagen aan arbeidsproductiviteit omdat ze ongesteld zijn.

De verborgen en onderschatte menstruatieproblematiek blijkt uit een onderzoek van het Radboud UMC naar de de impact van menstruatieklachten op school- en werkprestaties. Het onderzoek is gepubliceerd in het medische tijdschrift BMJ Open.

Online onderzoek

Via een online onderzoek op social media werden 32.748 vrouwen tussen de 15 en 45 jaar ondervraagd over hun menstruatie en de ernst van eventuele menstruatieklachten. Daarnaast werd gevraagd of - en hoe vaak-  deze menstruatieklachten hun productiviteit tijdens het werk of studeren beïnvloeden en of ze vanwege deze symptomen wel eens vrij nemen van werk of school.

Vrij of ziek vanwege menstruatie

Ongeveer één op de zeven respondenten neemt tijdens de menstruatie vrij van werk of school, waarbij bijna 4 procent beweert dat dit tijdens (bijna) elke menstruatiecyclus gebeurt. Vooral vrouwen onder de 21 jaar nemen vaak vrij vanwege de menstruatieklachten, zo wees de studie uit.

Vanwege de klachten tijdens de menstruatie bezocht bijna een derde van de vrouwen hun huisarts. Ongeveer één op de zeven maakte een afspraak met een gynaecoloog. Overigens geef slechts één op de vijf van de vrouwen die zich echt ziek meldt, bij deze ziekmelding aan dat het vanwege menstruatieklachten is.  

Ruim 80 procent van de respondenten gaf aan last te hebben van verminderde arbeidsproductiviteit als gevolg van hun symptomen. In het algemeen bleek op meer dan 23 dagen van het jaar de arbeidsproductiviteit lager te zijn. Dit resulteert in een totaal van 9 dagen verlies aan productiviteit per vrouw op jaarbasis.

'Nog steeds een taboe'

Onderzoeker en gynaecoloog Bertho Nieboer spreekt in De Telegraaf van een onderschat probleem waar nog steeds een taboe op rust. "Menstruatie-gerelateerde symptomen veroorzaken veel verloren productiviteit. Verminderde arbeidsproductiviteit is hierbij een groter probleem dan het ziekteverzuim. Dat laatste ligt op een ruim een dag per jaar. De werkelijke impact van menstruatie-gerelateerde symptomen lijkt te worden onderschat bij het brede publiek. Er heerst nog steeds een taboe op. Ook in de 21e eeuw durven we hierover blijkbaar nog steeds niet openlijk te praten."