zondag, 18 april 2021

Invloed pil op sociaal gedrag nog onderbelicht

Uit verschillende studies blijkt dat de anticonceptiepil negatieve gevolgen kan hebben op emotioneel functioneren en sociaal gedrag van vrouwen. Het precieze effect van de pil is nog altijd erg onduidelijk. Neurowetenschapper Estrella Montoya van de Universiteit Utrecht wil daar verandering in brengen. Een eerste aanzet hiertoe is haar publicatie.

Montoya deed een literatuurstudie naar eerdere onderzoeken die zich richtten op de hormonen die in de pil zitten: estradiol en progesteron. "Dat zijn dezelfde hormonen die vrouwen zelf aanmaken en die gedurende de menstruele cyclus schommelen", licht de Utrechtse psychologe toe.

"Door de pil te nemen, leg je die schommelingen plat. Dat moet wel gevolgen hebben voor het emotionele en sociale gedrag van vrouwen. Het zijn namelijk de schommelingen van die hormonen die het sociale en emotionele gedrag aansturen."

Angstreacties reguleren

Montoya onderzocht welk specifiek emotioneel gedrag de pil afvlakt. "Denk aan angst- en stressreacties. Het is handig voor mensen om niet voor van alles angstig te zijn. Dat leerproces, het afleren van angst, lijken de hormonen estradiol en progesteron te beïnvloeden. Door de pil vlakken de schommelingen van die hormonen af, waardoor vrouwen minder goed in staat zijn om angstreacties te reguleren".

Tevredenheid over relatie verandert

De pil heeft ook consequenties voor het libido en de beloningsgevoeligheid: die worden eveneens minder. "Er komt nog iets naar voren uit de literatuur: de hormonen reguleren normaalgesproken de partnerkeuze. Door de hormonen plat te leggen, of juist weer te activeren door te stoppen met de pil, heeft dat invloed op de relatie die is aangegaan: de tevredenheid over hun relatie verandert."

Stoppen?

De neurowetenschapper benadrukt dat ze zeker niet oproept om met de pil te stoppen. "Nee. De pil werkt. Maar we moeten ons bewust worden van de mogelijke nadelige gevolgen van het pilgebruik, zodat vrouwen beter kunnen beslissen of ze aan de pil willen. En bovenal moet er veel meer onderzoek komen naar deze hormonen en het effect op sociaal-emotioneel gedrag en hersenfuncties. In de toekomst hoop ik te onderzoeken of en in welke mate de pil invloed heeft op het aangaan en onderhouden van sociale relaties en hoe dit op het niveau van de hersenen verklaard kan worden."

De resultaten van het onderzoek van Estrella Montoya verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift Trends in Cognitive Sciences.