'Stoppen met roken goed voor geest'

Getty Images

Stoppen met roken is niet alleen goed voor je lichamelijke gezondheid. Onderzoekers van de Washington University School of Medicine laten zien dat het ook goed is voor de geestelijke gezondheid.

De wetenschappers bestudeerden de gegevens van 4.800 mensen die dagelijks roken. Deze mensen maakten deel uit van twee kleine onderzoeken drie jaar na elkaar. Deelnemers met een verslaving of mentale problemen tijdens het eerste onderzoek hadden hier minder vaak last van tijdens het tweede onderzoek als ze gestopt waren met roken.

Resultaten
Bij het eerste onderzoek had 40 procent van de deelnemers een stemming- of angststoornis of ooit gehad. Bij 50 procent van de ondervraagden was sprake van een alcoholprobleem en bij 24 procent een drugsverslaving. Het tweede onderzoek liet zien dat 29 procent van de deelnemers die gestopt was met roken last van stemmingsstoornissen, bij de deelnemers die nog steeds rookten was dit 42 procent. Alcoholproblemen werden gerapporteerd door 18 procent van de stoppers en 28 procent van de rokers. Drugsproblemen zagen de onderzoekers bij 5 procent van de stoppers en 16 procent van de deelnemers die nog steeds rookten.

Praktijk
"Wanneer mensen behandeld worden voor geestelijke gezondheidsproblemen kijken artsen meestal niet naar het rookgedrag van patiënten. Ze vinden het belangrijker om eerst de psychische problemen aan te pakken", aldus onderzoeker Patricia Cavazos-Rehg. "Vaak mogen patiënten sigaretten zelfs nog gebruiken als 'medicatie'. Maar als een patiënt klaar is om de problemen aan te pakken, is het juist een goed moment om ook te stoppen met roken."

Hoewel het gevonden verband niet oorzakelijk is, denkt Cavazos-Rehg dat stoppen met roken de geestelijke gezondheid wel degelijk verbetert. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het tijdschrift Psychological Medicine.

Auteur 
  • Annemieke Hoogland
Bron 
  • WebMD