woensdag, 19 januari 2022

Maand geen alcohol goed voor gezondheid

Een maand geen alcohol drinken, levert een gematigde drinker duidelijke gezondheidsvoordelen op. Dat blijkt uit een onderzoek van het Radboudumc en wetenschapstelevisieprogramma De Kennis van Nu.

De laatste jaren is vooral in Engeland 'Dry January' populair: een maand niet drinken na de feestdagen. Dit gunstig zijn voor de gezondheid en het herstel van de lever. Naar stoppen met drinken is vooral onderzoek gedaan onder zware drinkers en alcoholverslaafden. Over het effect van een droge maand bij gematigde drinkers is weinig bekend.

Onderzoekers van het Radboudumc namen samen met het NTR-televisieprogramma De Kennis van Nu de proef op de som. Veertien gematigde drinkers en de presentatoren van De Kennis van Nu dronken voor het onderzoek een maand geen alcohol. Normaal dronken zij gemiddeld 10,5 glazen alcohol per week. Om toevalligheden uit te sluiten deden negen geheelonthouders mee als controlegroep.

Duidelijk effect

Na de 'droge maand' was er een duidelijk effect: de cholesterolwaardes daalden en het buikvet nam af. De waardes in het bloed die wijzen op een prikkeling van de lever en het verval van levercellen daalden. De leverstijfheid en het levervet van de proefpersonen bleef vergelijkbaar met dat van de controlegroep.

Zodra de proefpersonen weer gingen drinken, verdween overigens het gezondheidseffect. Bij de controlegroep bleven alle metingen stabiel, wel hadden zij een lagere gemiddelde bloeddruk en lagere cholesterolwaardes dan de proefpersonen.

Goed voor gezondheid

"Als ik als wetenschapper naar het onderzoek kijk, zijn er natuurlijk kanttekeningen te maken. De onderzoeksgroep is klein en de onderzoeksperiode maar kort. Maar als dokter vind ik deze resultaten buitengewoon interessant. Het laat zien dat het stoppen met alcohol, zelfs bij matig gebruik en voor een korte periode, al goede effecten kan hebben op iemands gezondheid. Als je elk jaar een maand niet drinkt, heb je over een periode van twaalf jaar een heel jaar geen alcohol gedronken. Dat telt.", aldus leverarts en onderzoeker Eric Tjwa.

Bron(nen):