vrijdag, 27 mei 2022

Maximaal 48 uur weeënremmers bij vroeggeboorte

NIJMEGEN - Vrouwen die veel te vroeg dreigen te bevallen, hoeven niet langer dan 48 uur behandeld te worden met weeënremmers, zo concluderen onderzoekers. Tot nu toe was niet bekend hoe lang deze medicijnen gegeven moeten worden.

Vroeggeboorte is de belangrijkste oorzaak van babysterfte en ernstige ziekte. Vaak worden kinderen te vroeg geboren omdat de weeën te vroeg beginnen. In dat geval wordt geprobeerd de baring uit te stellen met weeënremmers, in combinatie met medicijnen die het kind beter bestand maken tegen vroeggeboorte.

Onderzoekers van het het Verloskundig Consortium keken naar de effecten van de behandeling van vroeggeboorte. Tot nu toe was namelijk niet bekend hoe lang weeënremmers gegeven moeten worden, hoewel eerder onderzoek in dezelfde richting wees. Het is belangrijk om dat te weten, omdat het onnodig geven van medicijnen aan zwangere vrouwen mogelijk schadelijk is voor moeder en kind. 
 
Langer remmen?
Het Verloskundig Consortium vergeleek tussen 2008 en 2010 het effect van het kortdurend (48 uur) en langdurend gebruik (twee weken) van weeënremmers. Aan deze studie namen ruim 400 zwangere vrouwen deel.

Alle vrouwen kregen 48 uur weeënremming om in die periode de medicijnen (corticosteroïden) voor de longrijping van het ongeboren kind te laten inwerken en de zwangere vrouwen over te plaatsen naar een van de tien ziekenhuizen met een neonatale Intensive Care Unit, een NICU. Vervolgens bepaalde loting welke vrouwen hierna gedurende twaalf dagen tabletten met weeënremming kregen of tabletten met een placebo (nepmiddel).
 
Geen voordelen
Opvallend genoeg was het aantal kinderen dat ernstig ziek werd of overleed in beide groepen vrijwel gelijk. Ook werd er geen verschil gevonden in geboortegewicht, duur van beademing of opnameduur van de kinderen. Evenmin nam de zwangerschapsduur toe bij de vrouwen met langdurig gebruik van weeënremming.

Bloedverlies
De weeënremmers hebben wel enige invloed op het bloedverlies tijdens de bevalling: vrouwen met langdurige weeënremming verliezen iets meer bloed. Bij vrouwen met een verhoogd risico op een vroegtijdige bevalling - bijvoorbeeld bij een tweelingzwangerschap - werd evenmin een verschil in zwangerschapsduur of kans op ernstige complicaties bij de geboren kinderen gevonden.

Het onderzoek werd gecoördineerd door het UMC St Radboud en vond plaats in alle Nederlandse ziekenhuizen met een intensive care voor te vroeg geboren kinderen (NICU). Het is gepubliceerd in JAMA (Journal of the American Medical Association).

Bron(nen):