Vaccin tegen rotavirus toch vergoed door overheid

Een baby krijgt een drink vaccin
Getty Images

Het vaccin tegen het rotavirus zal opgenomen worden in het rijksvaccinatieprogramma, zo is in de Miljoenennota te lezen. Het kabinet hoopt daarmee jaarlijks tussen de 1900 en 3400 ziekenhuisopnames van kinderen onder de vijf jaar te voorkomen.

Vanaf 2024 zal het vaccin gratis voor alle zuigelingen worden aangeboden. Op aanbevelen van de Gezondheidsraad krijgen pasgeborenen geen prik, maar een ‘drinkvaccin’: een vloeistof die wordt opgedronken.

Ziekenhuisopnames kan met 80 procent dalen

Vorig jaar bracht de Gezondheidsraad het advies over de rotavaccinatie al naar buiten. Volgens het adviesorgaan zou het aantal ziekenhuisopnames - circa 3600 per jaar - hierdoor flink teruglopen. Uit de informatie die de Gezondheidsraad vergaarde uit internationale onderzoeken blijkt dat dit getal kan dalen met maar liefst 80 procent. Toch besloot het kabinet toen om het vaccin tegen het rotavirus niet op te nemen in het vaccinatieprogramma vanwege de kosten. Dit betekende dat ouders de vaccinatie zelf moesten bekostigen. Twee noodzakelijke doses kosten €138,-.

Vanaf 2024 zal dit dus wel vergoed worden. Voor vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma hoeven ouders niet zelf te betalen. Of ouders hun kinderen laten vaccineren, is een keuze die bij henzelf ligt.

Ontstekingen in de maag en darmen

Bijna ieder kind onder de vijf jaar krijgt eens te maken met het besmettelijke rotavirus. Bij een besmetting kunnen er ontstekingen in de maag en darmen ontstaan. De symptomen van het rotavirus zijn koorts, misselijkheid, overgeven en hevige diarree. Besmetting treedt op als het virus in de mond terecht komt. Dit kan gebeuren door contact met besmette personen, maar ook door voorwerpen. Na besmetting duurt het ongeveer 2 dagen voordat ziekteverschijnselen optreden. De klachten zelf duren 4 tot 6 dagen, zegt het RIVM. Het kan ook zijn dat iemand wel besmet is, maar dat er geen ziekteverschijnselen zijn.

Vooral kinderen die bijvoorbeeld een aangeboren aandoening hebben, die te vroeg geboren zijn of die een laag geboortegewicht hadden, kunnen erg ziek worden van het rotavirus. In 2017 adviseerde de Gezondheidsraad al om die groepen kinderen te vaccineren tegen het virus.

Auteur 
Bron 
  • RIVM
  • NOS