donderdag, 17 juni 2021

ADHD-medicatie heeft geen schadelijke effecten op het brein

ADHD-medicatie leidt op lange termijn niet tot schadelijke effecten op de ontwikkeling van het brein van kinderen. Bovendien blijkt dat kinderen met ADHD die medicatie gebruiken dezelfde ontwikkeling laten zien in hun gedrag als kinderen met ADHD die geen medicatie gebruiken. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Lizanne Schweren van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

In de afgelopen decennia is het gebruik van ADHD-medicatie toegenomen. Velen vragen zich af of het verstandig is kinderen bloot te stellen aan medicatie waarvan het langetermijneffect op de hersenontwikkeling niet bekend is.

Lizanne Schweren onderzocht de hersenstructuur en -functie van in totaal zo'n 1000 kinderen en jongeren, waarvan er ruim 400 ADHD hadden. De meesten hadden ooit ADHD-medicatie gebruikt,  maar er waren grote verschillen in de mate van gebruik. Sommigen hadden slechts een enkele keer medicatie gebruikt, terwijl anderen gedurende vele jaren dagelijks medicatie gebruikten.

Geen schadelijke effecten op brein

Uit het onderzoek van Schweren blijkt dat er geen aanwijzingen zijn voor schadelijke langetermijneffecten van ADHD-medicatie op de ontwikkeling van het brein. Medicatiegebruik leidt niet tot veranderingen in de dikte van de hersenschors, die in een deel van het brein bij kinderen of jongeren met ADHD wat dunner bleek. Ook had medicatiegebruik geen relatie met het volume van de frontaalschors, die bij ADHD'ers vaak wat kleiner is.

Bovendien toont haar onderzoek aan dat ADHD-medicatie geen langetermijneffect heeft op het verstandelijk en sociaal-emotioneel functioneren. Kinderen met ADHD die medicatie gebruiken laten dezelfde ontwikkeling zien in hun gedrag als kinderen met ADHD die geen medicatie gebruiken.

Belang voor artsen en ouders

Uit het onderzoek van Schweren blijkt dat ADHD-medicatie op de lange termijn geen effect heeft op het gedrag. Volgens de promovenda is het voor artsen dan ook van groot belang om met jongeren en hun ouders te bespreken dat ADHD-medicatie waarschijnlijk de symptomen van ADHD zal verminderen, maar op lange termijn niet zal leiden tot een betere uitkomst. Zij dienen zich volgens Schweren goed te realiseren dat bij zowel de kinderen die wel als geen medicatie hebben gebruikt de symptomen afnemen als ze ouder worden. Ze worden dus niet sneller of 'meer' beter door langdurige medicatie.

Lizanne Schweren promoveert op 14 december 2016 aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Trefwoorden:
Bron(nen):