woensdag, 8 juli 2020

Plaatselijk veel meer eikenprocessierupsen

Door het warme weer zijn er veel eikenprocessierupsen en verplaatsen ze zich naar de lagere delen van bomen. Het risico dat mensen en dieren in aanraking komen met de irriterende brandharen is daardoor groter. Daarvoor waarschuwt Nature Today.

Eikenprocessierupsen hebben brandharen die ze loslaten bij gevaar, waardoor de haren zich makkelijk verspreiden. Contact met deze brandharen kan leiden tot klachten aan de huid, ogen en luchtwegen. Zo kunnen binnen een paar uur klachten ontstaan, zoals hevige jeuk, bultjes, blaasjes, roodheid en ontstekingen. Verder kunnen verschijnselen optreden die lijken op een verkoudheid met koorts. Sommige mensen zijn overgevoelig voor de brandharen en reageren al binnen een aantal minuten met klachten.

Uit de buurt blijven

Hoe ver je precies bij de rupsen uit de buurt moet blijven is moeilijk aan te geven. Uit de praktijk blijkt wel dat recreëren in de directe omgeving van besmette bomen tot fysieke overlast kan leiden als je bijvoorbeeld op de grond gaat zitten. Ook blijkt dat fietsen onder of langs aangetaste bomen tot overlast kan leiden. Het is belangrijk om dieren zoals honden bij eikenprocessierupsen vandaan te houden, want ook bij dieren kan er ernstige irritaties optreden, soms met fatale gevolgen.

Bestrijden

Door bezuinigingen van sommige gemeentes worden de rupsen maar ten dele bestreden. Dat betekent dat veel nesten niet geruimd worden, ook niet op plekken waar veel mensen komen. Zelf nesten verwijderen is niet verstandig, daarvoor moet je een professioneel bedrijf inschakelen.

Bron(nen):