zondag, 22 mei 2022

Leefstijl van kinderen is verslechterd door coronamaatregelen

De coronamaatregelen hebben een negatieve invloed gehad op de leefstijl van kinderen de afgelopen maanden. Dat blijkt uit onderzoek van kinderartsen aan het Maastricht UMC+, in samenwerking met andere Nederlandse ziekenhuizen.

Een deel van de kinderen die door de maatregelen en het sluiten van scholen en sportclubs veelal thuis moesten blijven, is aangekomen, meer ongezonde tussendoortjes gaan eten en minder gaan bewegen. Volgens dr. Anita Vreugdenhil, kinderarts van het Maastricht UMC+, zijn de onderzoeksresultaten belangrijk voor de toekomstige besluitvorming bij een eventuele tweede golf en de rol die ouders kunnen vervullen in het verbeteren van de leefstijl.

In het onderzoek zijn vragenlijsten over leefstijlpatroon uitgezet onder 189 kinderen (en hun ouders) door het gehele land. Een deel van de kinderen had daarnaast ook de beschikking over een 'slimme' beweegmeter. Op verschillende momenten tijdens de coronacrisis zijn de vragenlijsten ingevuld. Er werd onder meer gekeken naar het voedingspatroon, fysieke activiteit, gewichtsontwikkeling, slaapgedrag en of kinderen gebruik maken van online mogelijkheden om meer te bewegen. De algehele conclusie is dat de leefstijl er bij een groot deel van de kinderen op achteruit is gegaan.

Gewichtstoename

Uit de onderzoeksresultaten blijkt onder meer dat één op de drie kinderen aangeeft meer ongezonde snacks te zijn gaan eten tijdens de coronacrisis. Daarbij is 75 procent van de kinderen minder gaan bewegen, gemiddeld 51 minuten per dag minder dan vorig jaar rond dezelfde tijd. Waar vorig jaar 64 procent van de kinderen nog de beweegnorm haalde (van één uur matig-intensieve beweging per dag), was dat tijdens de coronacrisis nog maar 20 procent. Verder geeft één op de vijf kinderen aan dat ze aangekomen zijn. Bij kinderen die al overgewicht hadden, is dat percentage nog hoger, namelijk zo’n 40 procent. Ook bij de ouders is het negatieve effect op hun gewicht waarneembaar.

Bron(nen):