LUMC: 'Meer coronabesmettingen door pollen in de lucht'

Getty Images

Wereldwijd onderzoek toont aan dat het aantal coronabesmettingen stijgt als het aantal pollen in de lucht toeneemt. Het virus profiteert mogelijk van een verzwakte afweer door pollenblootstelling. Dit is niet alleen het geval bij hooikoortspatiënten, maar ook bij mensen die niet allergisch zijn. Dat meldt het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) dinsdag.

Bekend was al dat blootstelling aan pollen in het voorjaar het afweersysteem tegen virusinfecties in de luchtwegen vermindert. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het verkoudheidsvirus. Dit effect doet zich zowel voor bij mensen die allergisch zijn voor pollen als mensen die niet allergisch zijn. Tijdens de uitbraak van het coronavirus viel op dat in meerdere landen de versnelling in toename van het aantal besmettingen pas begon op het moment dat de pollenconcentratie opliep. Onderzoekers vermoedden hierdoor dat ook het coronavirus zou kunnen profiteren van een verzwakt afweersysteem door pollenblootstelling.

Besmettingscijfers

Om hier achter te komen heeft een team van 150 wetenschappers pollentellingen van 130 pollentelstations uit 31 landen, waaronder Nederland, onderzocht. Over de hele wereld was dit effect aan het begin van de epidemie zichtbaar. De studie laat zien dat de besmettingscijfers opliepen na een stijging van de pollenconcentratie vier dagen eerder. De besmettingscijfers namen met gemiddeld 4 procent toe wanneer de pollenconcentratie met 100 pollen per kubieke meter stijgt. Na de invoer van een lockdown halveerde dit effect, maar bleef de versterkende invloed van pollen nog steeds zichtbaar.

Ook in Nederland was dit versterkende effect te zien, maar na strikte testen is dit afgezwakt. Verschillende statistische toetsen werden gebruikt om te onderzoeken of er een verband was tussen pollen en COVID-19. Een uitdagende analyse omdat het gaat om een grote hoeveelheid informatie en heel veel verschillende factoren die de besmettingsgraad van het coronavirus bepalen. Daarnaast stopte de data-inzameling voor deze studie na 8 april vorig jaar waardoor een groot deel van de voorjaars-pollenpiek in Nederland niet is meegenomen in de analyse. Mede daardoor kon het verband tussen pollen en COVID-19 niet duidelijk aangetoond worden in Nederland.

Pollen en COVID-19

Dat de besmettingscijfers pas oplopen na een verhoogde pollenblootstelling vier dagen eerder, is volgens de studie te verklaren doordat het een paar dagen duurt voordat het virus zich manifesteert en mensen zich laten testen. De onderzoekers benadrukken dat het verband tussen pollen en COVID-19 niet wordt toegeschreven aan een betere verspreiding van het virus door pollen, maar aan een verzwakte afweer door de pollen. De verspreiding van het virus wordt immers veroorzaakt door contact tussen mensen.

Vervolgonderzoek nodig

De studie suggereert dat pollenblootstelling bijdraagt aan toename van de coronabesmettingcijfers in veel landen. Of dit ook in Nederland zo is, zal verder onderzocht moet worden.

Testen bij klachten

De klachten van hooikoorts kunnen verward worden met de klachten van COVID-19. Hooikoorts geeft meestal geen koorts of reukverlies. Dit zijn wel symptomen van COVID-19. Heb je klachten en twijfel je of het hooikoorts is of corona? Laat je dan testen.

De resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PNAS.

Auteur 
Bron 
  • LUMC