donderdag, 21 oktober 2021

'Goede buur verlaagt risico op hartaanval'

Fijne buren hebben en je verbonden voelen met je wijk, kan helpen om het risico op een hartaanval te verlagen. Dat blijkt uit een onderzoek van de University of Michigan.

De onderzoekers vroegen ruim 5000 Amerikanen van gemiddeld 70 jaar hoe ze zich voelden in hun buurt. Op een zevenpuntsschaal gaven ze aan of ze het gevoel hadden dat hun buren ze indien nodig zouden helpen, of ze de meeste mensen in de wijk vertrouwden en of ze hun buren vriendelijk vonden.

Daarna werd de gezondheid van de proefpersonen vier jaar lang gevolgd. In deze periode kregen 148 van de  5276 deelnemers (66 vrouwen en 82 mannen) een hartaanval. Een analyse van de data toonde aan dat met elke punt hoger op de zevenpuntsschaal het risico op een hartaanval met 17 procent afnam. 

Sociaal netwerk

Uit eerder onderzoek bleek al dat de omgeving waarin iemand woont de kans op hart- en vaatziekten kan verhogen. Zo hebben het aantal fast foodzaken in de buurt, maar ook geweld, herrie en vervuiling een negatief effect. Hoewel er uit deze studie geen definitieve conclusies getrokken kunnen worden, geven de onderzoekers aan dat er verband is tussen een sterk sociaal netwerk en een goede gezondheid. Wonen in een prettige buurt kan daar aan bijdragen.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het Journal of Epidemiology & Community Health.

Bron(nen):