zaterdag, 2 juli 2022

Nederland weet te weinig over levensbedreigende hartaandoening

De meest voorkomende hartklepziekte is bij 40 procent van de Nederlanders onbekend. Dat blijkt uit een enquête onder 1326 Nederlanders, uitgevoerd door hart.volgers.org.

Deze enquête wees ook uit dat maar 25 procent weet dat aortaklepstenose geconstateerd kan worden door met een stethoscoop naar het hart te luisteren. Maar liefst 45 procent denkt dat dit door middel van een ECG gebeurt, maar met zo’n hartfilmpje kan deze diagnose niet worden gesteld. 79 procent wordt niet regelmatig door de huisarts gecontroleerd met de stethoscoop.

Risico's

Het gebrek aan kennis en diagnostiek brengt behoorlijke risico’s met zich mee. 15 tot 25 procent van de 60-plussers heeft aortaklepstenose en 2-3 procent van de 75-plussers heeft dusdanig ernstige aortaklepstenose dat een operatie noodzakelijk is. Symptomen als vermoeidheid, kortademigheid, pijn op de borst en duizeligheid worden soms verward met ouderdom.

Goed behandelbaar

Aortaklepstenose is goed behandelbaar. In een hartcentrum kan zorgvuldig onderzoek gedaan worden om te kijken of operatieve hartklepvervanging of implantatie van een nieuwe hartklep via een lieskatheter mogelijk is. Onderzoek laat zien dat een aortaklepvervanging de kwaliteit van leven sterk kan verbeteren en ook de overleving na een ingreep is veel gunstiger dan wanneer niet ingegrepen wordt. Wanneer niet wordt ingegrepen is de kans op 5 jaar overleving circa 50 procent, terwijl dit na een ingreep circa 80 procent is.

Zelf doen

Je hebt vaak zelf niet in de gaten dat een hartklep gaat lekken of verkalken, totdat er klachten optreden. Een patiënt met kortademigheid of vermoeidheidsklachten doet er verstandig aan om aan te kloppen bij de arts voor een controle met de stethoscoop. Bij het horen van een hartruis kan deze op tijd doorverwezen worden naar de cardioloog voor een echocardiogram.

Op hart.volgers.org kunnen patiënten en hun familie informatie vinden over aortaklepstenose en vragen stellen aan medisch experts.

Bron(nen):