Menstruatie speelt rol bij 5 procent ziekmeldingen

Vaak combinatie met griep en verkoudheidsklachten

Vrouw met menstruatieklachten op de bank
Getty Images

Menstruatieklachten, vaak gepaard met griep- en verkoudheidsklachten, spelen een rol bij 5 procent van de ziekmeldingen van werkende vrouwen. Ook zwangerschap en de overgang dragen bij aan vrouwelijk verzuim. Het is de eerste keer dat er is gekeken naar het verzuim als gevolg van deze klachten.

Bij 10 procent van de vrouwen hingen de klachten bij hun laatste ziekmelding samen met zwangerschap, menstruatie of overgang. Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van het CBS en TNO, die in het laatste kwartaal van 2022 is uitgevoerd. Het is de eerste keer dat in de NEA gevraagd is naar ziekteverzuim vanwege menstruatie- of overgangsklachten. Bij het onderzoek is vrouwen gevraagd naar de klachten bij het laatste verzuim en of zij dachten dat die klachten samenhingen met menstruatie, overgang of zwangerschap. Dit werd gedaan op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bij menstruatieverzuim relatief veel griep- of verkoudheidsklachten

Bijna de helft van de vrouwen die hun ziekmelding in verband brachten met menstruatie, had ook griep of verkoudheidsklachten. Ook hoofdpijn, psychische klachten en vermoeidheid werden als bijkomende klachten genoemd. Vrouwen die een samenhang met hun zwangerschap vermoedden, verzuimden in bijna de helft van de gevallen met griep, verkoudheid of hoofdpijn, maar even vaak ging het om 'overige klachten'.

Lees ook: deze voeding helpt bij menstruatieklachten

Meer verzuim door menstruatie dan door overgangsklachten

Verzuim door menstruatieklachten komt meer voor dan verzuim door overgangs- of zwangerschapsklachten. Bij 5 procent van de vrouwelijke werknemers die in het voorafgaande jaar hadden verzuimd, hingen de klachten bij het laatste verzuimgeval samen met menstruatie en bij 2 procent met overgang. Bij menstruatieklachten duurde het verzuim het kortst: bijna 9 op de 10 vrouwen waren binnen 5 werkdagen weer aan het werk. Bij overgangsklachten verzuimden bijna 6 op de 10 vrouwen korter dan een werkweek. Dat is net iets korter dan (vrouwelijke en mannelijke) werknemers in het algemeen verzuimen. Bij zwangerschapsklachten verzuimen vrouwen langer – 3 op de 10 verzuimden 20 werkdagen of langer.

De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) is een grootschalige jaarlijkse enquête die de veranderingen in het werk en de werkomstandigheden van werknemers in Nederland volgt en de gevolgen ervan voor hun gezondheid en duurzame inzetbaarheid. In 2022 voerden het CBS en TNO samen de achttiende NEA uit, in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Werknemers kunnen meerdere keren in één jaar verzuimen, maar in dit onderzoek is alleen voor het laatste verzuimgeval gevraagd om welke klachten het ging. Als vrouwen eerder in het jaar verzuimden met menstruatie-, overgangs-, of zwangerschapsklachten is dit niet meegeteld.

Auteur 
Bron 
  • TNO
  • CBS