zaterdag, 15 augustus 2020

Meer migraine tijdens overgang

Migraineklachten lijken bij vrouwen te verergeren in de jaren voor en tijdens de overgang. Vrouwen vertellen hun arts dit al jaren, maar wetenschappelijk onderzoek laat dit nu ook zien.

"Bij vrouwen met migraine neemt de hoofdpijn met 50 tot 60 procent toe tijdens de perimenopauze en menopauze", aldus Vincent Martin van de University of Cincinnati. Hij presenteert de eerste voorzichtige resultaten van zijn onderzoek op de jaarlijkse bijeenkomst van de American Headache Society in Los Angeles.

Onderzoek

Voor de studie bestudeerde Martin samen met collega's ruim 3.600 vrouwen tussen de 35 en 65 jaar. Als vrouwen meer dan tien keer per maand migraine hadden, zagen de onderzoekers dit als een hoge frequentie. Van de vrouwen die nog niet in de overgang zaten had 8 procent vaak hoofdpijn. Bij vrouwen in de perimenopauze en menopauze was dit echter ruim 12 procent.

Volgens de onderzoekers zijn de resultaten opvallend. Vrouwen met migraine krijgen deze vaak een aantal dagen voor hun menstruatie, wanneer zowel de oestrogeen als progesteron levels afnemen. Het idee dat vrouwen die minder ongesteld worden, vaker hoofdpijn krijgen lijkt hier niet mee te stroken. Toch kunnen dalende oestrogeenlevels de migraine in beide gevallen verklaren.

Bron(nen):
  • WebMD