donderdag, 22 april 2021

'Aangeboren mindfulness geeft kleinere kans op overgewicht'

Mensen die van nature mindful zijn en leven met aandacht voor hun gevoelens en gedachten in het nu, zijn minder vaak obees en hebben minder buikvet dan mensen zonder deze zogenaamde dispositionele mindfulness.

Tot die conclusie komen onderzoekers van de Brown University School of Public Health. Dispositionele mindfulness is niet het zelfde als mindfulness door meditatie waarbij je door bewuste gefocuste oefeningen bij je huidige staat en gevoelens komt. Het is meer een persoonlijke eigenschap. Vaak aangeboren, maar het kan ook worden aangeleerd.

"Het gaat om mindfulness voor elke dag", vertelt hoofdonderzoeker Eric Loucks. "Het grote deel van deze mensen mediteert nooit."

Onderzoek

Voor zijn onderzoeker bestudeerde Loucks samen met collega's 394 mensen binnen de New England Familiy Study (NEFS). Hij keek daarbij hoe ze scoorden op de zes-punts Mindfulness Attention Awareness Scale (MAAS). De deelnemers gaven voor 15 stellingen aan in hoeverre dat op hen van toepassing was, zoals 'Ik vind het moeilijk om mijn aandacht te houden bij wat in het nu gebeurt' of 'Ik ervaar soms emoties waar ik me pas later bewust van word.'

De onderzoekers maten ook de hoeveelheid buik- en heupvet van elke deelnemers met behulp van een DXA-scan. Daarnaast waren ook het BMI van de deelnemers en andere gegevens over de gezondheid en leefstijl bekend.

Resultaten

Uit de studie bleek dat zelfs na correctie voor andere factoren (waaronder roken, leeftijd en sociaal economische status) mensen met MAAS-scores onder de vier punten een 34 procent grotere kans hadden op obesitas dan deelnemers die zes punten scoorden. Daarbij hadden participanten met een lage MAAS score gemiddeld ook 448 gram meer buikvet dan mensen met een hoge score.

Binnen de NEFS worden de deelnemers al sinds de kindertijd gevolgd. Opvallend was ook dat mensen die als kind nog geen overgewicht hadden, maar obees werden met het ouder worden ook vaker laag scoorden op de MAAS.

Verband

Het onderzoek toont alleen een verband; het bewijst niet dat meer mindfulness leidt tot gewichtsverlies. Loucks denkt dat mensen - net als andere dieren - gemaakt zijn om calorieën te verzamelen wanneer ze voor handen zijn en te rusten wanneer ze de kans krijgen. Vroeger was dit belangrijk om te kunnen overleven, maar tegenwoordig leidt het gemakkelijk tot gewichtstoename.

Mindfulness is mogelijk een manier om deze instincten te overwinnen. Eerder onderzoek heeft laten zien dat mindfulness kan helpen om verlangens onder controle te krijgen en gezonder te eten. Ook helpt het in de strijd tegen de tegenzin om te beginnen met bewegen. Een eerdere studie suggereert dat mensen zich heel goed voelen na het sporten, maar dat beginnen vaak tegenstrijdige gevoelens met zich meebrengt. Bewustzijn is volgens Loucks vaak al genoeg.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het International Journal of Behavioral Medicine. Vervolgonderzoek moet aantonen hoe het bewustzijn vergroot kan worden en of dat het risico op obesitas ook daadwerkelijk verkleint.

Bron(nen):