donderdag, 22 april 2021

Suikervrije frisdrank kan voor dikkere buik zorgen

Bij senioren die dagelijks suikervrije frisdrank drinken, neemt de middelomtrek in de loop der jaren meer toe dan bij 65-plussers die geen suikervrije dranken gebruiken. Dat blijkt uit een onderzoek van de University of Texas.

Voor het onderzoek werden tussen 1992 en 1996 749 Amerikanen van 65 jaar en ouder geselecteerd. Aan het begin van de studie werd hun middelomtrek, lengte, gewicht en consumptie van suikervrije frisdrank in kaart gebracht. Bij drie vervolgonderzoeken over een periode van ruim negen jaar werden deze gegevens weer vastgelegd.

Bij het eerste vervolgonderzoek waren er nog 474 deelnemers over, bij het tweede 413 en bij het laatste onderzoek nog 375.

Grotere middelomtrek

De resultaten wijzen erop dat de middelomtrek bij deelnemers die suikervrije frisdrank dronken bij elk vervolgonderzoek drie keer zoveel toenam als bij de anderen: 2,11 centimeter tegenover 0,77 centimeter. Na correctie voor andere factoren die zouden kunnen meespelen, was de toename bij elk vervolgonderzoek 0,77 centimeter bij deelnemers die nooit suikervrije frisdrank gebruikten, 1,76 centimeter bij proefpersonen die af en toe suikervrije frisdrank dronken en 3,04 centimeter bij degenen die dagelijks suikervrije frisdrank nuttigden.

Dit vertaalde zich over de hele onderzoeksperiode in een toename van de middelomtrek van respectievelijk 2,25 centimeter, 4,65 centimeter en 8,03 centimeter.

Suikervrije drank beperken

"Deze studie laat zien dat er een verband is tussen meer suikervrije frisdrank gebruiken en een grote toename van de buikomvang, wat het risico op cardiometabole aandoeningen vergroot”, zegt Sharon Fowler. De auteurs van het onderzoek adviseren senioren dan ook om hun gebruik van dranken met kunstmatige zoetstoffen binnen de perken te houden.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het Journal of the American Geriatrics Society.

Bron(nen):