zondag, 18 april 2021

Meer soa gevonden bij vrouwen en heteroseksuele mannen

Het aantal mensen dat zich op seksueel overdraagbare aandoeningen laat testen bij een Centrum Seksuele Gezondheid is in 2015 gedaald met 3 procent. Het percentage dat een soa blijkt te hebben, neemt echter toe. Dit blijkt uit de Thermometer seksuele gezondheid 2015 van het RIVM. De stijging van het aantal soa komt vooral voor rekening van vrouwen en heteroseksuele mannen.

In 2015 zijn er 136.347 soaconsulten geregistreerd. Bij ruim 17 procent van de consulten werd een of meer soa gevonden. In 2014 was dat nog 15,5 procent.

Bij mannen die (ook) seks hebben met mannen was het percentage gevonden soa het hoogst (20,9 procent), maar dit is wel stabiel ten opzichte van andere jaren. Bij vrouwen en heteroseksuele mannen is er een stijgende trend. Dit is mogelijk te verklaren doordat er in 2015 meer mensen zijn getest die tot de groepen behoren met het hoogste risico.

Diagnoses per soa

Het aantal diagnoses van chlamydia is met 5 procent gestegen naar 18.585 vergeleken met 2014. Deze stijging komt voor rekening van vrouwen en heteroseksuele mannen. Bij mannen die (ook) seks hebben met mannen blijft het percentage gevonden chlamydia stabiel met 10 procent.

Het percentage bezoekers waarbij gonorroe is aangetroffen is bij vrouwen en heteroseksuele mannen gelijk gebleven. Bij mannen die (ook) seks hebben met mannen is het percentage echter gestegen met 1,3 procent.

Het aantal diagnoses van syfilis is gestegen met 27 procent tot 942. Dit komt voornamelijk door de stijging van het aantal diagnoses van mannen die (ook) seks hebben met mannen (30 procent). Het aantal vrouwen en heteroseksuele mannen dat wordt getest op syfilis is sterk afgenomen met 44 procent. Dit komt doordat jongeren onder de 25 nu alleen op syfilis worden getest indien ze daarvoor een indicatie hebben. Dat was voorheen niet het geval.

In 2015 zijn er 288 nieuwe hiv-diagnoses gesteld. Dit is een daling van 11 procent ten opzichte van 2014. Van deze hiv-diagnoses werd 90 procent vastgesteld bij mannen die (ook) seks hebben met mannen. Het aantal hiv-testen bij vrouwen en heteroseksuele mannen is sterk afgenomen omdat jongeren nu alleen op hiv worden getest indien ze hiervoor een indicatie hebben.

Bron(nen):