Mindfulness effectief bij preventie terugkerende depressie

Getty Images

Een mindfulnesstraining kan helpen om een terugkerende depressie te voorkomen. Dat blijkt uit de grootste meta-analyse tot nu toe naar het effect van Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT).

In deze studie zijn geanonimiseerde patiëntgegevens uit negen internationale studies naar MBCT gecombineerd. De belangrijkste bevinding is dat MBCT een goede aanvulling, of alternatief kan bieden voor het lange-termijngebruik van antidepressiva. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het tijdschrift JAMA Psychiatry.

MBCT

Depressie vormt een groot probleem voor de volksgezondheid. Zonder voortgezette behandeling ontwikkelen vier van de vijf patiënten op een zeker moment een nieuwe depressie. De meest gebruikte behandeling om een volgende depressie te voorkomen is onderhoudsmedicatie met antidepressiva. Patiënten blijven deze medicatie vaak jarenlang gebruiken. Een alternatief hiervoor is MBCT. Dit is een groepsbehandeling die tot doel heeft mensen meer bewust te maken van hun ervaringen, en daarmee de kans op meer depressieve periodes te verkleinen.
 
Een internationaal team van wetenschappers uit het Verenigd Koninkrijk, België, Canada, Nederland en Zwitserland, voerde onder leiding van de Universiteit van Oxford een heranalyse uit van de beschikbare onderzoeksgegevens over de effectiviteit van MBCT.

Daaruit bleek dat mensen die MBCT hadden gevolgd minder kans hebben om opnieuw in een depressie te raken dan mensen die de training niet volgden.

Scepsis

Anne Speckens, hoogleraar psychiatrie van het Centrum voor Mindfulness van het Radboudumc: "Het mooie van deze studie is dat het een nieuwe analyse betreft van gegevens van negen verschillende trials die over de hele wereld gedaan zijn. Daardoor kun je betrouwbaardere conclusies trekken dan op basis van een enkel onderzoek en ook beter kijken naar mogelijke voorspellers van het effect van mindfulness. Ik kom in Nederland nog veel scepsis tegen over de mogelijke waarde van mindfulness voor mensen met psychiatrische stoornissen. Het wordt tijd dat de wetenschappelijke evidentie voor het effect van mindfulness de erkenning krijgt die het verdient en dat meer mensen toegang krijgen tot deze behandeling."

Auteur 
  • Ilona Meernik
Bron 
  • Radboud Centrum voor Mindfulness