Bevalling in Nederland steeds medischer

Getty Images

De afgelopen vijftien jaar steeg het aantal zwangere vrouwen dat tijdens de bevalling naar het ziekenhuis is verwezen. Dat zorgde voor meer complicaties en medische ingrepen, zoals keizersnedes. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Pien Offerhaus van het Radboudumc.

Offerhaus analyseerde de bevallingen van vrouwen in Nederland met een ongecompliceerde zwangerschap die werden begeleid door een eerstelijns verloskundige. In totaal bekeek zij 800.000 bevallingen die plaatsvonden in de periode van 2000 tot 2008.

In die periode steeg het percentage ziekenhuisverwijzingen voor vrouwen die in verwachting waren van hun eerste kind van 29 procent naar 41 procent. Het aantal keizersnedes nam bij deze groep toe van 6 procent naar 8 procent van de bevallingen.

Niet-urgente redenen

De toename aan ziekenhuisbevallingen had vooral niet-urgente redenen. Bijvoorbeeld een wens tot pijnbestrijding of een bevalling die traag op gang kwam. Eenmaal in het ziekenhuis werd sneller besloten tot een medische ingreep, zoals bijstimulatie van de weeën en continue elektronische monitoring van de hartactie van het ongeboren kind. Ook het aantal keizersnedes nam toe.

Meer complicaties

Vaker medisch ingrijpen leidde ook vaker tot complicaties bij de zwangere vrouw, zoals bloedverlies of koorts bij de bevalling. Het leverde geen betere uitkomsten op voor het kind en volgens de promovenda is het dan ook de vraag of het toenemende ingrijpen bijdraagt aan veiligere bevallingen. Ze adviseert keizersnedes achteraf kritisch te analyseren. Bovendien zouden verloskundige hun taken kunnen uitbreiden en zich moeten afvragen wat er nog meer gedaan kan worden om vrouwen te ondersteunen bij een spontane bevalling.

Offerhaus promoveert op 5 oktober 2015.

Auteur 
  • Jolanda Niemantsverdriet
Bron 
  • Radboudumc