Zwangeren kunnen vanaf 1 april 2017 rechtstreeks kiezen voor NIPT-test

Getty Images

Zwangere vrouwen kunnen er vanaf april 2017 rechtstreeks voor kiezen om de NIPT-test te doen.

Vrouwen in verwachting moeten nu eerst, voor eigen rekening, een combinatietest doen. Alleen als daaruit blijkt dat ze een verhoogd risico hebben om een kind ter wereld te brengen met een aangeboren aandoening kunnen ze kiezen voor de NIPT.

De NIPT is een betrouwbare bloedtest waarmee kan worden vastgesteld of een ongeboren kind het syndroom van Down, Edwards en Patau heeft. Voordeel van de NIPT is dat deze minder riskant is dan bijvoorbeeld een vruchtwaterpunctie of vlokkentest en beter voorspelt dan de combinatietest.

Vergoeding

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) maakt 26 miljoen euro vrij voor een subsidieregeling. Dat blijkt uit de begroting voor 2017 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Voor de test wordt vanaf april wel een eigen betaling van 175 euro gevraagd. Dat bedrag is ongeveer even hoog als de kosten van de combinatietest, die vrouwen nu ook zelf betalen. De Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) wordt alleen gedaan in de acht universitair medische centra (UMC’s).

Geen routinetest

Schippers benadrukt dat het een keuze van de zwangere vrouw blijft om de NIPT wel of niet te doen. "De NIPT is geen routinetest. De keuze om te screenen is een persoonlijke afweging. Ik hecht dan ook groot belang aan goede en objectieve informatie vooraf zodat vrouwen goed geïnformeerd kunnen beslissen om deel te nemen of juist niet."

Bron 
  • ANP